sara (۴۷۰ تصویر)

Monday🍒🌸💜یه روزهایی هستند که دورند،دورند، خیلی دورند اما، بل...

Monday🍒🌸💜یه روزهایی هستند که دورند،دورند، خیلی دورند اما، بل...

Wednesday🍒🌸💜#کپشن👐🏻بله همینجور که این طبیعت سرسبزو میبینیدام...
۵۲۱

Wednesday🍒🌸💜#کپشن👐🏻بله همینجور که این طبیعت سرسبزو میبینیدام...

متن رو بخون
۲

متن رو بخون

دیوونتم :) #sara

دیوونتم :) #sara

حوصله سرفتگی...
۵۳

حوصله سرفتگی...

چه آرامشی دارد...ساحل آرام آغوشت#sara
۲

چه آرامشی دارد...ساحل آرام آغوشت#sara

عارامش
۱

عارامش

#نویسنده متن ها: #sara.d     نظر یادتون نره🙃 #mostan00دیدمش ...
۲۶۳

#نویسنده متن ها: #sara.d نظر یادتون نره🙃 #mostan00دیدمش ...

#sara. afsharدیشب
۹

#sara. afsharدیشب

غینم شرح حال بعضیا از رفیقای ماعه #sara koro #sna #friends

غینم شرح حال بعضیا از رفیقای ماعه #sara koro #sna #friends

:smiling_face_with_sunglasses: :smiling_face_with_heart-shap...

:smiling_face_with_sunglasses: :smiling_face_with_heart-shap...

ما مو فرفریا خوبیمون اینه کَموهامون خَرابِشمدرسته:smiling_fa...
۶

ما مو فرفریا خوبیمون اینه کَموهامون خَرابِشمدرسته:smiling_fa...