return (۶۰ تصویر)

بی تو انگارنفسها همه مسموم شده
۱

بی تو انگارنفسها همه مسموم شده

ای درد سینه سوزدلم را علاج توتاریکخانه ی نفسم را سراج تودنیا...
۱

ای درد سینه سوزدلم را علاج توتاریکخانه ی نفسم را سراج تودنیا...

.ای مقصد تمام دعاهای ما بیا تنها دلیل دیده ی دریای ما بیا .ج...

.ای مقصد تمام دعاهای ما بیا تنها دلیل دیده ی دریای ما بیا .ج...

.من ومهتاب وشب وفاصله ها همدردیمهمه طوفان زده گانیم که کم آو...

.من ومهتاب وشب وفاصله ها همدردیمهمه طوفان زده گانیم که کم آو...

.وعده ها هرچند هی امروز و فردا می شوندعاقبت دروازه های عاشقی...

.وعده ها هرچند هی امروز و فردا می شوندعاقبت دروازه های عاشقی...

.هیچ کس فکر تنهایی تو نیستگریه کن جای خودت، جای همه.بی تو دا...

.هیچ کس فکر تنهایی تو نیستگریه کن جای خودت، جای همه.بی تو دا...

.چشمان تو پایان پریشانی هاستدست تو کلید قفل زندانی هاست.ای ی...
۱

.چشمان تو پایان پریشانی هاستدست تو کلید قفل زندانی هاست.ای ی...

.جز وقت حاجتش به تو این دل چکار داشت ؟ از تو تمام شـــــــــ...

.جز وقت حاجتش به تو این دل چکار داشت ؟ از تو تمام شـــــــــ...

.بی تو چگونه می‌شود از آسمان نوشت؟از انعکاس سادۀ رنگین‌کمان ...
۱

.بی تو چگونه می‌شود از آسمان نوشت؟از انعکاس سادۀ رنگین‌کمان ...

❤️.خواب دیدم آمدی خواب مرا تعبیر کنتوبیا و قصه این انتظار را...
۱

❤️.خواب دیدم آمدی خواب مرا تعبیر کنتوبیا و قصه این انتظار را...

⁦💔عیدی رسیده است، که در آن امید نیستصدها بهار هم برسد، بی تو...

⁦💔عیدی رسیده است، که در آن امید نیستصدها بهار هم برسد، بی تو...

بیا و ختم کن به چشمهایت انتظار رابه بی صدا تبسمی، صدا بزن به...

بیا و ختم کن به چشمهایت انتظار رابه بی صدا تبسمی، صدا بزن به...

:broken_heart:.یوسفِ گُمگشته‌ای دارد دلِ کنعانی‌امشمعم ودرخو...
۱

:broken_heart:.یوسفِ گُمگشته‌ای دارد دلِ کنعانی‌امشمعم ودرخو...

⁦:black_heart_suit:️⁩.عاقبت این شبِ تاریک سحر خواهد شد به رُ...

⁦:black_heart_suit:️⁩.عاقبت این شبِ تاریک سحر خواهد شد به رُ...

.‌مهدیا! بوی ظهورت بر دل و جان می رسد انتظارِ سینه سوزت کی ب...

.‌مهدیا! بوی ظهورت بر دل و جان می رسد انتظارِ سینه سوزت کی ب...

:broken_heart:.تا قصّه ی هجران شد تکرار به دوران هادیگر نبُو...

:broken_heart:.تا قصّه ی هجران شد تکرار به دوران هادیگر نبُو...

⁦:black_heart_suit:️⁩.وقتی که شعر می سرایمدر سایه ی خیال؛وقت...

⁦:black_heart_suit:️⁩.وقتی که شعر می سرایمدر سایه ی خیال؛وقت...

یاران العجل!ای خوشا در راه اقیانوس طوفانی شویمدر طواف روی جا...

یاران العجل!ای خوشا در راه اقیانوس طوفانی شویمدر طواف روی جا...