photos (۳۲ تصویر)

Be my peace , I got enough Pain..!آرامشَم باش ؛من به اندازه ...

Be my peace , I got enough Pain..!آرامشَم باش ؛من به اندازه ...

ابوالفضل سهرابی
۱

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی
۱

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی
۲

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی

ابوالفضل سهرابی
۲

ابوالفضل سهرابی

چشمان تو تمام حرف را نتیجه دادنتیجه ای جز فرو بردن به درون و...

چشمان تو تمام حرف را نتیجه دادنتیجه ای جز فرو بردن به درون و...

#رشتیهای_با_فرهنگ .آوای تو ز شوق می‌آردم به پرواز...#فریدون_...
۱

#رشتیهای_با_فرهنگ .آوای تو ز شوق می‌آردم به پرواز...#فریدون_...

🔺خون هایی که حریف می طلبد 🔹طرحی جالب درباره انتقام خون شهدای...

🔺خون هایی که حریف می طلبد 🔹طرحی جالب درباره انتقام خون شهدای...

.در من،گله ی اسب وحشیتاخت می کند.در تورودخانه ای آراممی گذرد...
۲

.در من،گله ی اسب وحشیتاخت می کند.در تورودخانه ای آراممی گذرد...

:two_hearts:یک روز از خواب بیدار می شوی و به تو می گویند این...

:two_hearts:یک روز از خواب بیدار می شوی و به تو می گویند این...