me (۱۰۰۰۰ تصویر)

با سیم های باریک یا یک نخ بی خاصیت درب های دو تکه حلبی را با...
۲۸

با سیم های باریک یا یک نخ بی خاصیت درب های دو تکه حلبی را با...

←بـــاس جـانِـوَر شـِناس باشـی تـا بَعضـیـارو بِـشـناسی😏😂#me

←بـــاس جـانِـوَر شـِناس باشـی تـا بَعضـیـارو بِـشـناسی😏😂#me

‍دروغگوها ‍همیشہ ‍آدم ‍های ‍بدی ‍نیصتن !. ‍گاهی ‍وقتا ‍دروغ ...
۳

‍دروغگوها ‍همیشہ ‍آدم ‍های ‍بدی ‍نیصتن !. ‍گاهی ‍وقتا ‍دروغ ...

خوبی؟آره‌خوبم:)با‌بغض‌خوبم:)با‌درد‌خوبم:)با‌زخم‌زبون‌‌اطرافی...

خوبی؟آره‌خوبم:)با‌بغض‌خوبم:)با‌درد‌خوبم:)با‌زخم‌زبون‌‌اطرافی...

digikala