نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

mamnoo (۱ تصویر)

ممنوعهِ دیدنه صورتی که سال هآست مآیه ننگتم بوده... ممنوعهِ اون که 2رنگه و پر عقده و کمبوده... گنآه و فکر بهش ممنوع... اصن با ادم بد چش تو چش ممنوع..... #tatalo #mamnoo _.siM._

ممنوعهِ دیدنه صورتی که سال هآست مآیه ننگتم بوده... ممنوعهِ اون که 2رنگه و پر عقده و کمبوده... گنآه و فکر بهش ممنوع... اصن با ادم بد چش تو چش ممنوع..... #tatalo #mamnoo _.siM._

۷ مرداد 1394
81