like (۴۸۴ تصویر)

...عطرت هوا می شود برای نفسنامتضربآهنگ در قلب و چشمهایتآرا...

...عطرت هوا می شود برای نفسنامتضربآهنگ در قلب و چشمهایتآرا...

فاز سنگین

فاز سنگین

#like #جذاب #خاص #زیبا #قشنگ #بینظیر #شیک #هنری #فالو_لایک_ک...

#like #جذاب #خاص #زیبا #قشنگ #بینظیر #شیک #هنری #فالو_لایک_ک...

*کودک کار*•••در چشم‌هایشان خیره شوی...راز تلخی را می بینیمدت...
۱

*کودک کار*•••در چشم‌هایشان خیره شوی...راز تلخی را می بینیمدت...

که دست و دیده پاکیزه دامنان پاک است...
۲

که دست و دیده پاکیزه دامنان پاک است...