johnny (۵۷ تصویر)

HBD 🎉🎉#johnny
۱

HBD 🎉🎉#johnny

Happy Johnny Day ^~^🌠 #johnny

Happy Johnny Day ^~^🌠 #johnny

*— Johnny —*#nct127 #johnny
۱۸

*— Johnny —*#nct127 #johnny

*— Johnny —*#nct127 #johnny

*— Johnny —*#nct127 #johnny

بیاین ۲۰۲۰ رو بعنوان گی پاورترین سال کیپاپ به رسمیت بشناسیم....
۳

بیاین ۲۰۲۰ رو بعنوان گی پاورترین سال کیپاپ به رسمیت بشناسیم....

قابل توجه هیتر ها 👇👇👇کیپاپ یه صنعت موسیقیه که کلی طرفدار دار...
۶

قابل توجه هیتر ها 👇👇👇کیپاپ یه صنعت موسیقیه که کلی طرفدار دار...

فـاک موهـاش~";)**🚬#johnny

فـاک موهـاش~";)**🚬#johnny

هر انسیتیزن یه 'چهار ساعت به موهای جانی زل زدن و جامه دریدن ...
۷

هر انسیتیزن یه 'چهار ساعت به موهای جانی زل زدن و جامه دریدن ...

تیزر جانی🎩NCT-THE 2 ALBUM RESONANCE Pt.1#johnny

تیزر جانی🎩NCT-THE 2 ALBUM RESONANCE Pt.1#johnny

تیزر جانی🎩NCT-THE 2 ALBUM RESONANCE Pt.1#johnny

تیزر جانی🎩NCT-THE 2 ALBUM RESONANCE Pt.1#johnny

بیست خرداد یا همون 9 ژوئن تولد جانی بود و من و دوستام مجازی جشن گرفتیم
۱

بیست خرداد یا همون 9 ژوئن تولد جانی بود و من و دوستام مجازی جشن گرفتیم

خسته از کار زیاد و هیچ کاری نکردن ! #johnny depp
۲

خسته از کار زیاد و هیچ کاری نکردن ! #johnny depp

#johnny depp
۳

#johnny depp