نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

depressed (۳ تصویر)

مـن کار میکنم اما به طور احمقانه ای افسرده و اهل خودکشـی هصدم:

مـن کار میکنم اما به طور احمقانه ای افسرده و اهل خودکشـی هصدم:") #depressed #prof #pic #kook #bts #army

۱۲ دی 1398
6K
مودم تو نیم ثانیه تغییر میکنع...! #مود #افسرده #افسردگی #خودکشی #دوقطبی #عصبانی #mood #depressed #depression #suicide #suicidal #biopolar #angry #teenager #teen

مودم تو نیم ثانیه تغییر میکنع...! #مود #افسرده #افسردگی #خودکشی #دوقطبی #عصبانی #mood #depressed #depression #suicide #suicidal #biopolar #angry #teenager #teen

۲۰ خرداد 1398
662