نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

boygroup (۲۱۴ تصویر)

Artist:Donghae/Super Junior الف هستین؟ آخرین کتابی که خوندین؟ آخرین باری که خواب بایستون رو دیدین؟ #superjunior #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Donghae/Super Junior الف هستین؟ آخرین کتابی که خوندین؟ آخرین باری که خواب بایستون رو دیدین؟ #superjunior #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
7K
Artist:Stray Kids استی هستین؟ بایستون توی استری‌کیدز؟ لیریک موردعلاقتون از آهنگ های استری‌کیدز؟ #straykids #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Stray Kids استی هستین؟ بایستون توی استری‌کیدز؟ لیریک موردعلاقتون از آهنگ های استری‌کیدز؟ #straykids #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
7K
Artist:Taemin/Shinee شاول هستین؟ بایستون توی شاینی؟ زندگیتون چه رنگی داره؟ #shinee #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Taemin/Shinee شاول هستین؟ بایستون توی شاینی؟ زندگیتون چه رنگی داره؟ #shinee #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
3K
Artist:Taeyoung/SF9 فتنسی هستین؟ نظرتون درباره آهنگ گود گای؟ ویژوال اس‌اف‌ناین؟ #sf9 #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Taeyoung/SF9 فتنسی هستین؟ نظرتون درباره آهنگ گود گای؟ ویژوال اس‌اف‌ناین؟ #sf9 #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
3K
Artist:SEVENTEEN کارات هستین؟ ذوق و سلیقه هنری دارین؟ عکاسی یا طراحی؟ #seventeen #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:SEVENTEEN کارات هستین؟ ذوق و سلیقه هنری دارین؟ عکاسی یا طراحی؟ #seventeen #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
3K
Artist:Kino/Pentagon یونیورس هستین؟ بایستون توی پنتاگون؟ کدوم کانسپت پنتاگون رو دوست دارید؟ #pentagon #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Kino/Pentagon یونیورس هستین؟ بایستون توی پنتاگون؟ کدوم کانسپت پنتاگون رو دوست دارید؟ #pentagon #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
1K
Artist:Jihoon استن میکنین؟ به چه درسی خیلی علاقه دارین؟ ریاضی یا ادبیات؟ #jihoon #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jihoon استن میکنین؟ به چه درسی خیلی علاقه دارین؟ ریاضی یا ادبیات؟ #jihoon #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
1K
Artist:Ravn/ONEUS تومون هستین؟ چقدر منتظر کامبک هستین؟ پاپ سوکت دارین؟ #oneus #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Ravn/ONEUS تومون هستین؟ چقدر منتظر کامبک هستین؟ پاپ سوکت دارین؟ #oneus #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
1K
Artist:Minhyun/NU'EST لاو هستین؟ بایستون توی نوایست؟ مینهیون کیوت یا سکشی؟ #nuest #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Minhyun/NU'EST لاو هستین؟ بایستون توی نوایست؟ مینهیون کیوت یا سکشی؟ #nuest #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
1K
Artist:NCT انسیتیزن هستین؟ وقتایی که حوصلتون سر میره چه کارایی میکنید؟ تا حالا خواب بایستون رو دیدین؟ #nct #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:NCT انسیتیزن هستین؟ وقتایی که حوصلتون سر میره چه کارایی میکنید؟ تا حالا خواب بایستون رو دیدین؟ #nct #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
2K
Artist:N.Flying ان‌فیا هستین؟ بایستون توی ان‌فلایینگ؟ از بندای کیپاپ خوشتون میاد؟ #nflying #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:N.Flying ان‌فیا هستین؟ بایستون توی ان‌فلایینگ؟ از بندای کیپاپ خوشتون میاد؟ #nflying #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۱ هفته پیش
2K
Artist:MONSTA X مونببه هستین؟ شوکی یا جوهیوک؟ جوهان کیوت یا سکشی؟ #monstax #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:MONSTA X مونببه هستین؟ شوکی یا جوهیوک؟ جوهان کیوت یا سکشی؟ #monstax #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲ هفته پیش
5K
Artist:Jinhwan/IKON آیکونیک هستین؟ بهترین دوست کیپاپرت رو تگ کن! قرمز یا مشکی؟ #jinhwan #ikon #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty
عکس بلند

Artist:Jinhwan/IKON آیکونیک هستین؟ بهترین دوست کیپاپرت رو تگ کن! قرمز یا مشکی؟ #jinhwan #ikon #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲ هفته پیش
3K
Artist:GOT7 اگاسه هستین؟ آبی سافت یا دارک؟ آخرین کتابی که خوندین؟ #got7 #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:GOT7 اگاسه هستین؟ آبی سافت یا دارک؟ آخرین کتابی که خوندین؟ #got7 #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲ هفته پیش
2K
Artist:Bomin/GOLDEN CHILD گلدنس هستین؟ نظرتون درباره بازیگری بومین؟ سفید یا سیاه؟ #bomin #goldenchild #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Bomin/GOLDEN CHILD گلدنس هستین؟ نظرتون درباره بازیگری بومین؟ سفید یا سیاه؟ #bomin #goldenchild #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲ هفته پیش
2K
Artist:DAY6 مای‌دی هستین؟ نظرتون درباره بندای کی‌پاپ؟ آسمون ابری یا بارونی؟ #day6 #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:DAY6 مای‌دی هستین؟ نظرتون درباره بندای کی‌پاپ؟ آسمون ابری یا بارونی؟ #day6 #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲ هفته پیش
1K
Artist:CIX فیکس هستین؟ چقدر هیجان دارین واسه کامبک؟ دوربین پولاروید دارین؟ #cix #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:CIX فیکس هستین؟ چقدر هیجان دارین واسه کامبک؟ دوربین پولاروید دارین؟ #cix #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲ هفته پیش
1K
Artist:Jin/BTS آرمی هستین؟ بنظرتون جین شبیه کدوم آیدله؟ تم اتاقتون چه رنگیه؟ #jin #bts #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Jin/BTS آرمی هستین؟ بنظرتون جین شبیه کدوم آیدله؟ تم اتاقتون چه رنگیه؟ #jin #bts #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲ هفته پیش
2K
Artist:San/ATEEZ ایتینی هستین؟ سان کیوت یا سکشی؟ ریل‌ترین کاپل ایتیز؟ #san #ateez #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:San/ATEEZ ایتینی هستین؟ سان کیوت یا سکشی؟ ریل‌ترین کاپل ایتیز؟ #san #ateez #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲ هفته پیش
1K
Artist:Eunwoo/ASTRO آروها هستین؟ کدوم کیدرامای ایون‌وو؟ ژانر رومنس یا ترسناک؟ #eunwoo #astro #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

Artist:Eunwoo/ASTRO آروها هستین؟ کدوم کیدرامای ایون‌وو؟ ژانر رومنس یا ترسناک؟ #eunwoo #astro #kpopwall #boygroup #boy #wallpaper #singer #dancer #red #black #beauty

۲ هفته پیش
1K