Qods (۲ تصویر)

طرح|نصر من الله و فتح قریب...طراح: وبلاگ فرهنگی و ارزشی افسر...

طرح|نصر من الله و فتح قریب...طراح: وبلاگ فرهنگی و ارزشی افسر...

.#بر_عهد_خود_می_مانیم فردا #روز_قدس#من_حجاب_را_دوست_دارم#حجا...

.#بر_عهد_خود_می_مانیم فردا #روز_قدس#من_حجاب_را_دوست_دارم#حجا...