IRAN (۹۳۰ تصویر)

درست در روز پدر، وقتی همه ما عید داشتیم، پدر کودکی در دفاع ا...

درست در روز پدر، وقتی همه ما عید داشتیم، پدر کودکی در دفاع ا...

🔴   تا ۱۴۰۰ با روحانی...
۲

🔴 تا ۱۴۰۰ با روحانی...

بلا نسبت پزشک های باوجدان...

بلا نسبت پزشک های باوجدان...

ارزش پول ملی...
۲

ارزش پول ملی...

مسئولیت وضع موجود اساساً متوجه روحانی است

مسئولیت وضع موجود اساساً متوجه روحانی است

شکرانه اش با من...

شکرانه اش با من...

روز پیروزی خون بر شمشیر گرامی باد...

روز پیروزی خون بر شمشیر گرامی باد...

دستاوردهای رژیم‌ طاغوت...

دستاوردهای رژیم‌ طاغوت...

یک مقایسه ساده...

یک مقایسه ساده...

دهه فجر مبارک

دهه فجر مبارک

دهه فجر فرخنده باد

دهه فجر فرخنده باد

دختر خوب زیاده ولی تو خیابونا ول نیست

دختر خوب زیاده ولی تو خیابونا ول نیست

عشق من...
۴

عشق من...

من تو را یه عالمه دوست دارم...

من تو را یه عالمه دوست دارم...

دهه فجر مبارک

دهه فجر مبارک

دهه فجر انقلاب فرخنده باد

دهه فجر انقلاب فرخنده باد

دهه فجر  فرخنده  باد
۲

دهه فجر فرخنده باد

دهه فجر فرخنده باد.
۳

دهه فجر فرخنده باد.

فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها...

فلج شدن اقتصاد کشور با تحریم‌ها...

ب خاطر این پست رفتم بهترین سرویس مامانم رو در اوردم دقیقا هم...
۵۵

ب خاطر این پست رفتم بهترین سرویس مامانم رو در اوردم دقیقا هم...