نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

BLACK (۲۰ تصویر)

#BLACK

#BLACK

۲۰ مهر 1398
37
#BLACK

#BLACK

۲۰ مهر 1398
32
#BLACK

#BLACK

۲۹ مرداد 1398
323
Mood Board 😍 • #EXO✨ • #SEXY🌩 • #BLACK🖇 • #CHANBAEK🕊 •

Mood Board 😍 • #EXO✨ • #SEXY🌩 • #BLACK🖇 • #CHANBAEK🕊 •

۳۱ مرداد 1397
869
شـآد بآشـ{😀 🙆 } طُ هیچـوقتـ نمـیدونے چقـدر وقتـ برآتـ مـوندهـ{💁 ⏰ } #textpic #BLACK💣 #fight 💪 #kpop_bts #bts #rm •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 ...

شـآد بآشـ{😀 🙆 } طُ هیچـوقتـ نمـیدونے چقـدر وقتـ برآتـ مـوندهـ{💁 ⏰ } #textpic #BLACK💣 #fight 💪 #kpop_bts #bts #rm •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

۲ اسفند 1396
441
سلآمـ^^...چطـورهـ؟؟🙍 ادیتـ ایجـورے قشنگهـ؟؟ :( #edit #BLACK💣 #kpop_nct #nct #winwin #kpop •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

سلآمـ^^...چطـورهـ؟؟🙍 ادیتـ ایجـورے قشنگهـ؟؟ :( #edit #BLACK💣 #kpop_nct #nct #winwin #kpop •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

۲۰ بهمن 1396
395
•دوستـ دآشتَن نـور آسونهـ🌝 ~ •بِهمـ تآریڪےـت رو نِشـونـ بدهـ🌚 ~ #textpic #BLACK💣 #LOVE 💋 #kpop_nct #nct #winwin •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 ...

•دوستـ دآشتَن نـور آسونهـ🌝 ~ •بِهمـ تآریڪےـت رو نِشـونـ بدهـ🌚 ~ #textpic #BLACK💣 #LOVE 💋 #kpop_nct #nct #winwin •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

۲۰ بهمن 1396
372
۰↭آغوشـ طُـ ، سـرڪوبِ هیآهوے جَهآن استــ :):broken_heart: ↭۰ [℡↵ #عشقسیـمـ]~ #edit #BLACK💣 #LOVE 💋 #kpop_exo #exo #xiumin •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 ...

۰↭آغوشـ طُـ ، سـرڪوبِ هیآهوے جَهآن استــ :):broken_heart: ↭۰ [℡↵ #عشقسیـمـ]~ #edit #BLACK💣 #LOVE 💋 #kpop_exo #exo #xiumin •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

۱ بهمن 1396
309
°✭زِنــدِگـے↶• °✭بـٰا خاطِـراتَتــــ... ؟! °✭اِتـّـفآقے سـادِهـ نیـستـــ =']💫 • 🎧 Ehaam.haaleman #edit #BLACK💣 #LOVE💔 #kpop_girlsgeneration #girlsgeneration #taeyeon 👑 •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 ...

°✭زِنــدِگـے↶• °✭بـٰا خاطِـراتَتــــ... ؟! °✭اِتـّـفآقے سـادِهـ نیـستـــ =']💫 • 🎧 Ehaam.haaleman #edit #BLACK💣 #LOVE💔 #kpop_girlsgeneration #girlsgeneration #taeyeon 👑 •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

۲۵ دی 1396
365
حـواستـ هستـ...؟ °~منو دارے! [👀 🙆 💓 ] #textpic #text #BLACK💣 #BFF👬 #kpop_pentagon #pentagon •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

حـواستـ هستـ...؟ °~منو دارے! [👀 🙆 💓 ] #textpic #text #BLACK💣 #BFF👬 #kpop_pentagon #pentagon •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

۳۰ شهریور 1396
266
•~اَز اینـکهـ •~هَنـوز اُمیدوارمـ •~#مُتَنَفِّرَمـ=] #textpic #text #BLACK💣 #kpop_bts #bts #jhop •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

•~اَز اینـکهـ •~هَنـوز اُمیدوارمـ •~#مُتَنَفِّرَمـ=] #textpic #text #BLACK💣 #kpop_bts #bts #jhop •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

۳۰ شهریور 1396
247
•|بعـضے وقتـا بے دلـیل فقـط حـرکتــ میکنمـ :)~|• #textpic #BLACK💣 #kpop_girlsgeneration •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

•|بعـضے وقتـا بے دلـیل فقـط حـرکتــ میکنمـ :)~|• #textpic #BLACK💣 #kpop_girlsgeneration •〰 〰 🌸 〰 〰 • 🍩 #koki 🌏 #SK_world 💫 @SK_wonderland •〰 〰 🌸 〰 〰 •

۱۱ شهریور 1396
87
#BLACK AND #WHITE

#BLACK AND #WHITE

۱۲ مهر 1395
11
#BLACK AND #WHITE

#BLACK AND #WHITE

۱۲ مهر 1395
10
#BLACK AND #WHITE

#BLACK AND #WHITE

۱۲ مهر 1395
38
#BLACK AND #WHITE

#BLACK AND #WHITE

۱۲ مهر 1395
51
#BLACK AND #WHITE

#BLACK AND #WHITE

۱۲ مهر 1395
11
#BLACK AND #WHITE

#BLACK AND #WHITE

۱۲ مهر 1395
10
#BLACK AND #WHITE

#BLACK AND #WHITE

۱۲ مهر 1395
12
#BLACK

#BLACK

۱۴ خرداد 1395
6