ArezooBanoo (۲۸ تصویر)

#ArezooBanoo# :|
۱۶

#ArezooBanoo# :|

هعــــــی :(:(:( #ArezooBanoo#
۷

هعــــــی :(:(:( #ArezooBanoo#

والیبالیستا میفهمن چی میگم...#ArezooBanoo#
۲۶

والیبالیستا میفهمن چی میگم...#ArezooBanoo#

این پستم قبلا پاک شده بود ولی چون خیلی دوسش داشتین دوباره گذ...
۴۹

این پستم قبلا پاک شده بود ولی چون خیلی دوسش داشتین دوباره گذ...

دختر که باشی هزار بار هم که بگوید:دوستت دارد!باز خواهی پرسید...
۳

دختر که باشی هزار بار هم که بگوید:دوستت دارد!باز خواهی پرسید...

دستش را بگیر ...  با عشق نوازشش کن  دعوتش کن به یک رقص  بگذا...
۶

دستش را بگیر ... با عشق نوازشش کن دعوتش کن به یک رقص بگذا...

#ArezooBanoo# :)
۱۷

#ArezooBanoo# :)

نمــــیتونم...#ArezooBanoo#
۲۴

نمــــیتونم...#ArezooBanoo#

وقتی از درد به خود یپیچیدمهمسایه گفتند:چقدر قشنگ قر میدهی......
۱۱

وقتی از درد به خود یپیچیدمهمسایه گفتند:چقدر قشنگ قر میدهی......

حله..#ArezooBanoo#
۱۱

حله..#ArezooBanoo#

#ArezooBanoo#ناگهان خری لایک کرد و کامنت گذاشت...
۲۸

#ArezooBanoo#ناگهان خری لایک کرد و کامنت گذاشت...

#ArezooBanoo#
۴۴

#ArezooBanoo#

#ArezooBanoo#
۲۰

#ArezooBanoo#

#ArezooBanoo# میشــــه؟؟!؟!؟
۳۹

#ArezooBanoo# میشــــه؟؟!؟!؟

#ArezooBanoo#بدخواهاتون کفن شن اگه دروغ بگم :|
۱۱

#ArezooBanoo#بدخواهاتون کفن شن اگه دروغ بگم :|

#ArezooBanoo#
۲۶

#ArezooBanoo#

#ArezooBanoo#خخخخ والا
۲۷

#ArezooBanoo#خخخخ والا

#ArezooBanoo# شکار لحظه ها
۳

#ArezooBanoo# شکار لحظه ها

#ArezooBanoo# عاشقانه ترین عکس سال 2012
۹

#ArezooBanoo# عاشقانه ترین عکس سال 2012

#ArezooBanoo#والـــــا
۱۴

#ArezooBanoo#والـــــا