♥ترنــمـ (۱ تصویر)

خواهــر که داشته باشی اگه ی دنیا دشمنت باشن خواهرت رفیقته…خو...
۴۵

خواهــر که داشته باشی اگه ی دنیا دشمنت باشن خواهرت رفیقته…خو...