نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

یک_عاشقانه_آرام (۱۶ تصویر)

#عکاس_خودم گفتم: عشق، نمی‌دانم چیست. بی‌تجربه‌ام. تازه‌کارم. نمی‌دانم این‌طور خواستن اسمش عشق است یا چیز دیگر. فقط، سخت می‌خواهمش. _سخت خواستن، می‌تواند عشق باشد. _گفته‌اند: «به شرط آنکه سخت بماند و نرم». #یک_عاشقانه_آرام #نادر_ابراهیمی

#عکاس_خودم گفتم: عشق، نمی‌دانم چیست. بی‌تجربه‌ام. تازه‌کارم. نمی‌دانم این‌طور خواستن اسمش عشق است یا چیز دیگر. فقط، سخت می‌خواهمش. _سخت خواستن، می‌تواند عشق باشد. _گفته‌اند: «به شرط آنکه سخت بماند و نرم». #یک_عاشقانه_آرام #نادر_ابراهیمی

۵ اسفند 1398
4K
. مگذار که عشق به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود! عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست بلکه پیوسته نو کردنِ خواستنی‌ است، که خود پیوسته خواهانِ نو شدن است و ...

. مگذار که عشق به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود! عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست بلکه پیوسته نو کردنِ خواستنی‌ است، که خود پیوسته خواهانِ نو شدن است و دگرگون شدن تازگی ذاتِ عشق است و طراوت بافتِ عشق ؛ چگونه می‌شود تازگی و ...

۲۶ آبان 1398
245
قلب مهمانخانه نیست ...! که آدم ها بیایند، دو سه ساعت یا دو سه روزی توی آن بمانند ؛ و بعد بروند ...! قلب لانه‌ی گنجشک نیست ...! که در بهار ساخته شود و در ...

قلب مهمانخانه نیست ...! که آدم ها بیایند، دو سه ساعت یا دو سه روزی توی آن بمانند ؛ و بعد بروند ...! قلب لانه‌ی گنجشک نیست ...! که در بهار ساخته شود و در پاییز ، باد آن را با خودش ببرد ...! قلب ...! راستش نمی دانم چیست ...

۸ آبان 1398
8K
حافظه برای عتیقه کردن عشق نیست، برای زنده نگه داشتن عشقِ. اگر پرنده را به قفس بیندازی، مثل این است که پرنده را قاب گرفته باشی و پرنده ی قاب گرفته، فقط تصویر باطلی از ...

حافظه برای عتیقه کردن عشق نیست، برای زنده نگه داشتن عشقِ. اگر پرنده را به قفس بیندازی، مثل این است که پرنده را قاب گرفته باشی و پرنده ی قاب گرفته، فقط تصویر باطلی از پرنده است. . عشق، در قاب یادها، پرنده یی ست در قفس. منت آب و ...

۸ شهریور 1398
77
#معرفی_کتاب یک عاشقانه آرام

#معرفی_کتاب یک عاشقانه آرام "یک عاشقانه آرام" یادگاری دلنشین "نادر ابراهیمی" عزیز است برای همه آن هایی که در ابتدای راه عاشقی اند. می توانی کتاب را از ابتدا بخوانی و مزه مزه کنی، یا هر گاه خسته بودی و نیاز داشتی زندگی را از دیدگاه دیگری به نظاره بنشینی، ...

۲۴ بهمن 1397
54
📖 #بخشی_از_کتاب : #یک_عاشقانه_آرام 🖊 اثر: #نادر_ابراهیمی _خوب است اعتراض کنیم. _به چه چیز؟ _به هر چیز. چه فرق می‌کند؟ ما گیاهِ اعتراضیم. _می‌شود؛ اما خطر آن است که با بدترین‌ها هم صدا شویم. _از ...

📖 #بخشی_از_کتاب : #یک_عاشقانه_آرام 🖊 اثر: #نادر_ابراهیمی _خوب است اعتراض کنیم. _به چه چیز؟ _به هر چیز. چه فرق می‌کند؟ ما گیاهِ اعتراضیم. _می‌شود؛ اما خطر آن است که با بدترین‌ها هم صدا شویم. _از بیمِ هم‌صدا شدن با بدترین‌ها که نمی‌توانیم بی‌صدا بمانیم. _به‌خاطرِ نَفْسِ اعتراض که نمی‌شود اعتراض ...

۲۶ دی 1397
249
نمی‌شود که تو باشی و شعر هم باشد نمی‌شود که تو باشی، ترانه هم باشد نمی‌شود که تو باشی، گلدان یاس هم باشد نمی‌شود که تو باشی، بلور هم باشد نمی‌شود که شب‌هنگام عطر نگاه ...

نمی‌شود که تو باشی و شعر هم باشد نمی‌شود که تو باشی، ترانه هم باشد نمی‌شود که تو باشی، گلدان یاس هم باشد نمی‌شود که تو باشی، بلور هم باشد نمی‌شود که شب‌هنگام عطر نگاه تو باشد محبوبه‌های شب هم باشند. نمی‌شود که تو باشی، من عاشق تو نباشم نمی‌شود ...

۱۲ دی 1397
91
#تو وقتی می بینی که من #افسرده ام نباید بگذری، #سکوت کنی ، یا فقط #همدردی کنی! بنا کننده ی #شادی های #من باش! مگر چقدر #وقت داریم ؟ #یک_عاشقانه_آرام #نادر_ابراهیمی

#تو وقتی می بینی که من #افسرده ام نباید بگذری، #سکوت کنی ، یا فقط #همدردی کنی! بنا کننده ی #شادی های #من باش! مگر چقدر #وقت داریم ؟ #یک_عاشقانه_آرام #نادر_ابراهیمی

۷ آبان 1396
69
#تکه_ی_از_یک_کتاب یک بار، یک بار و فقط یک بار می‌توان عاشق شد. عاشق زن، عاشق مرد، عاشق اندیشه، عاشق وطن، عاشق خدا، عاشق عشق فقط یک بار ! بار دوم خبری از جنس اصل نیست! ...

#تکه_ی_از_یک_کتاب یک بار، یک بار و فقط یک بار می‌توان عاشق شد. عاشق زن، عاشق مرد، عاشق اندیشه، عاشق وطن، عاشق خدا، عاشق عشق فقط یک بار ! بار دوم خبری از جنس اصل نیست! #نادر_ابراهیمی #یک_عاشقانه_آرام 🌿 🌸 🌿 🌸 🌿 🌸 🌿 🌸 🌿 🌸 🌿 🌸 🌿 ...

۱۴ خرداد 1396
25
انسان شهری، عجیب در بیکارگی و بطالت فرورفته است؛ بهانه جویی، وراجی، شوخی های مبتذل خجالت آور، ولگردی های بدون عمق، وقت کشی، خواب های طولانی پیر کننده... و همیشه در انتظار حادثه یی غریب ...

انسان شهری، عجیب در بیکارگی و بطالت فرورفته است؛ بهانه جویی، وراجی، شوخی های مبتذل خجالت آور، ولگردی های بدون عمق، وقت کشی، خواب های طولانی پیر کننده... و همیشه در انتظار حادثه یی غریب و دگرگون کننده: اگر نه معجزه‌یی ، دست کم کرامتی... و ناگهان حل شدن جمیع ...

۲۶ دی 1395
59
گاه از سر خشم، گاه از سر بی خیالی و بی قیدی، گاه از سر تسامح و گاه به دلیل تهاجم یک احساس، واژه هایی را به کار می بریم که به کار بردن آن ...

گاه از سر خشم، گاه از سر بی خیالی و بی قیدی، گاه از سر تسامح و گاه به دلیل تهاجم یک احساس، واژه هایی را به کار می بریم که به کار بردن آن ها جرم است. احتیاط باید کرد.. حرمت هر کلمه،تنها هنگامی آشکار می شود که آن ...

۲۵ شهریور 1395
53
من هرگز نمی گویم در هیچ لحظه ای از این سفر دشوار ،گرفتار ناامیدی نباید شد. من میگویم:به امید بازگردیم ،قبل از آنکه نا امیدی نابودمان کند #یک_عاشقانه_آرام #نادر_ابراهیمی

من هرگز نمی گویم در هیچ لحظه ای از این سفر دشوار ،گرفتار ناامیدی نباید شد. من میگویم:به امید بازگردیم ،قبل از آنکه نا امیدی نابودمان کند #یک_عاشقانه_آرام #نادر_ابراهیمی

۸ شهریور 1395
131
جام بلور، تنها یک بار می شکند. می توان شکسته اش را، تکه هایش را نگهداشت، اما شکسته های جام، آن تکه های تیز برنده، دیگر جام نیست. احتیاط باید کرد. همه چیز کهنه می ...

جام بلور، تنها یک بار می شکند. می توان شکسته اش را، تکه هایش را نگهداشت، اما شکسته های جام، آن تکه های تیز برنده، دیگر جام نیست. احتیاط باید کرد. همه چیز کهنه می شود و اگر کمی کوتاهی کنیم، عشق نیز... یک روز همسر یک باستان شناس به ...

۳۰ فروردین 1395
125
یک بار، یک بار، و فقط یک بار می‌توان عاشق شد. عاشق زن، عاشق مرد، عاشق اندیشه، عاشق وطن، عاشق خدا، عاشق عشق... یک بار، فقط یک بار. بار دوم دیگر خبری از جنس اصل ...

یک بار، یک بار، و فقط یک بار می‌توان عاشق شد. عاشق زن، عاشق مرد، عاشق اندیشه، عاشق وطن، عاشق خدا، عاشق عشق... یک بار، فقط یک بار. بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست! #نادر_ابراهیمی #یک_عاشقانه_آرام #deep_feeling

۱۶ فروردین 1395
90
#یک_عاشقانه_آرام #نادر_ابراهیمی سخن عاشقانه گفتن دلیل عشق نیست... عاشق کم است...سخن عاشقانه فراوان.. عشق عادت نیست... عادت همه چیز را ویران می کند.. ازجمله عظمت دوست داشتن را.. از شباهت به تکرار می رسیم..از تکرار ...

#یک_عاشقانه_آرام #نادر_ابراهیمی سخن عاشقانه گفتن دلیل عشق نیست... عاشق کم است...سخن عاشقانه فراوان.. عشق عادت نیست... عادت همه چیز را ویران می کند.. ازجمله عظمت دوست داشتن را.. از شباهت به تکرار می رسیم..از تکرار به عادت.. ازعادت به بیهودگی از بیهودگی به خستگی و نفرت..

۱۷ آبان 1394
43