یک_دقیقه_مطالعه (۳۶ تصویر)

#کپشن
۳

#کپشن

💟 #یک_دقیقه_مطالعهدیروز صبح، برای لحظه‌ای سرم گیج رفت. می‌خو...

💟 #یک_دقیقه_مطالعهدیروز صبح، برای لحظه‌ای سرم گیج رفت. می‌خو...

@F.Z.N #یک_دقیقه_مطالعه اگه کسی بگه :تو انسانِ خوبی هستی، شر...
۵

@F.Z.N #یک_دقیقه_مطالعه اگه کسی بگه :تو انسانِ خوبی هستی، شر...

#یک_دقیقه_مطالعهاولین اصل در #جذاب بودن، #رها کردن است.هیچ ک...
۲

#یک_دقیقه_مطالعهاولین اصل در #جذاب بودن، #رها کردن است.هیچ ک...

کودکانه زندگی کنید... #یک_دقیقه_مطالعهﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﺑ...
۱

کودکانه زندگی کنید... #یک_دقیقه_مطالعهﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﺑ...

:sparkles: #یک_دقیقه_مطالعه خوب است آدمی جوری زندگی کند که آ...
۱

:sparkles: #یک_دقیقه_مطالعه خوب است آدمی جوری زندگی کند که آ...

#یک_دقیقه_مطالعهمطلب آموزندهچرا زرافه فرزندش را لگد میزند؟وق...
۲

#یک_دقیقه_مطالعهمطلب آموزندهچرا زرافه فرزندش را لگد میزند؟وق...

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind: #یک_دقیقه_مطالع...
۲

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind: #یک_دقیقه_مطالع...

:books: #یک_دقیقه_مطالعه:small_blue_diamond:فردی بود که چای ...
۷

:books: #یک_دقیقه_مطالعه:small_blue_diamond:فردی بود که چای ...

#یک_دقیقه_مطالعه :closed_book:می‌گویند گاهی عشق دو انسان نسب...

#یک_دقیقه_مطالعه :closed_book:می‌گویند گاهی عشق دو انسان نسب...

#تلنگر_فرهنگی... #یک_دقیقه_مطالعه گاهی فکر می‌کنم وقتی یک کو...
۱۷

#تلنگر_فرهنگی... #یک_دقیقه_مطالعه گاهی فکر می‌کنم وقتی یک کو...

#یک_دقیقه_مطالعه تا وقتی ما دست از این قیود و رسوم پوسیده بر...
۲

#یک_دقیقه_مطالعه تا وقتی ما دست از این قیود و رسوم پوسیده بر...

#یک_دقیقه_مطالعه زمستان بود. جان می کندم در نیویورک نویسنده ...

#یک_دقیقه_مطالعه زمستان بود. جان می کندم در نیویورک نویسنده ...

#یک_دقیقه_مطالعه حکایت میکنند که دختر جوانی چند روز قبل از ع...
۲

#یک_دقیقه_مطالعه حکایت میکنند که دختر جوانی چند روز قبل از ع...

#یک_دقیقه_مطالعه :books: حکایت میکنند که دختر جوانی چند روز ...
۲

#یک_دقیقه_مطالعه :books: حکایت میکنند که دختر جوانی چند روز ...

#یک_دقیقه_مطالعه شب باش : در پوشیدن خطای دیگرانزمین باش : در...

#یک_دقیقه_مطالعه شب باش : در پوشیدن خطای دیگرانزمین باش : در...

#یک_دقیقه_مطالعه :black_small_square:️همه ی ما میمیریم...همه...

#یک_دقیقه_مطالعه :black_small_square:️همه ی ما میمیریم...همه...

دیگر کشورها نمی‌خرند تا ارزان شود اما ما می‌خریم تا کمیاب و ...
۵

دیگر کشورها نمی‌خرند تا ارزان شود اما ما می‌خریم تا کمیاب و ...

دیگر کشورها نمی‌خرند تا ارزان شود اما ما می‌خریم تا کمیاب و ...

دیگر کشورها نمی‌خرند تا ارزان شود اما ما می‌خریم تا کمیاب و ...