یوگیوم (۶۱ تصویر)

#گاتسون #یوگی #یوگیوم #کیپاپ #کیپاپر #گات_سون #yugyeom #got7...

#گاتسون #یوگی #یوگیوم #کیپاپ #کیپاپر #گات_سون #yugyeom #got7...

عزیزام:face_with_tears_of_joy::green_heart: #گاتسون #جاس2 #ک...

عزیزام:face_with_tears_of_joy::green_heart: #گاتسون #جاس2 #ک...

همه دنبال مامان جین یونگ راه بیوقتید #جینیونگ #جیبی #بمبم #ی...
۴۳

همه دنبال مامان جین یونگ راه بیوقتید #جینیونگ #جیبی #بمبم #ی...

فتوتیزر های یوگیوم برای CALL MY NAME منتشر شد:sparkles: #GOT...

فتوتیزر های یوگیوم برای CALL MY NAME منتشر شد:sparkles: #GOT...

فتوتیزرهای گات سون برای مینی آلبوم Call My Name منتشر شد~:bl...
۲

فتوتیزرهای گات سون برای مینی آلبوم Call My Name منتشر شد~:bl...

آپ اینستای #یوگیوم و #مارک  :green_heart::smiling_face_with_...
۲

آپ اینستای #یوگیوم و #مارک :green_heart::smiling_face_with_...

مکنه ی شیطون و بلای گات سون که همیشه درحال هیونگ ازاریه و در...

مکنه ی شیطون و بلای گات سون که همیشه درحال هیونگ ازاریه و در...

از بچگی نقاشیم بد بود:grinning_face_with_smiling_eyes::grinn...
۱۵

از بچگی نقاشیم بد بود:grinning_face_with_smiling_eyes::grinn...

آپ توییتر گات:روز شمار شروع تور جهانی_7 روز تا شروع:green_he...
۷

آپ توییتر گات:روز شمار شروع تور جهانی_7 روز تا شروع:green_he...

سری چهارم فوتوتیزر تکی #یوگیوم #گاتسون #گات_سون #کیپاپ #کیپا...

سری چهارم فوتوتیزر تکی #یوگیوم #گاتسون #گات_سون #کیپاپ #کیپا...

سری سوم فوتوتیزرهای تکی #یوگیوم :tired_face: #kpop #kpoper #...

سری سوم فوتوتیزرهای تکی #یوگیوم :tired_face: #kpop #kpoper #...

سری دوم فوتوتیزرهای تکی #یوگیوم :tired_face: #kpop #kpoper #...

سری دوم فوتوتیزرهای تکی #یوگیوم :tired_face: #kpop #kpoper #...

فوتوتیزر تکی #یوگیوم برای آلبوم جدید:smiling_face_with_heart...
۴

فوتوتیزر تکی #یوگیوم برای آلبوم جدید:smiling_face_with_heart...

فوتوتیزرش اووومدددددددددد:loudly_crying_face: #گاتسون #جی_بی...

فوتوتیزرش اووومدددددددددد:loudly_crying_face: #گاتسون #جی_بی...