یا_مهدی (۱۰۹۰ تصویر)

یا مهدی

یا مهدی

اندکی صبر،فرج نزدیک است
۱

اندکی صبر،فرج نزدیک است

ما گناه میکنیم و خدا غیبت تورا تمدید می کند!😞اللهم عجل لولیک...
۱

ما گناه میکنیم و خدا غیبت تورا تمدید می کند!😞اللهم عجل لولیک...

ما یار ندیده تب معشوق کشیدیم...
۱

ما یار ندیده تب معشوق کشیدیم...

ما ساکن عصر جمعه هاييمتو منتظري که ما بياييمغربت چه حکايت غر...

ما ساکن عصر جمعه هاييمتو منتظري که ما بياييمغربت چه حکايت غر...

طعنه از دشمنت اي دوست شنيدن تا کي؟به بدن پيرهن صبر دريدن تا ...

طعنه از دشمنت اي دوست شنيدن تا کي؟به بدن پيرهن صبر دريدن تا ...

وقتی بیاییدرهای غیب گشوده می شود.#یا_مهدی

وقتی بیاییدرهای غیب گشوده می شود.#یا_مهدی

#امام_زمان#یا_مهدی

#امام_زمان#یا_مهدی

تو فرموده اي براي من دعا کنظهورم را تقاضا از خدا کنمداوم عجل...

تو فرموده اي براي من دعا کنظهورم را تقاضا از خدا کنمداوم عجل...

گفتم که خدا مرا مرادي بفرستطوفان زده ام راه نجاتي بفرستفرمود...
۱

گفتم که خدا مرا مرادي بفرستطوفان زده ام راه نجاتي بفرستفرمود...

ازفکرگناه پاک بودن عشق استازهجرتوسينه چاک بودن عشق استآن لحظ...

ازفکرگناه پاک بودن عشق استازهجرتوسينه چاک بودن عشق استآن لحظ...

ای آخرین امیر ولایت
شتاب کن

ای آخرین امیر ولایت شتاب کن

اذیت کردن رهبر توسط پدر شهید😂💚شبی که رهبر مهمانشان بود..❤🔴دو...
۱

اذیت کردن رهبر توسط پدر شهید😂💚شبی که رهبر مهمانشان بود..❤🔴دو...

جمعه های دلتنگی...

جمعه های دلتنگی...

یا صاحب الزمان دریاب مارا...

یا صاحب الزمان دریاب مارا...

•🖤🍃• °ما را به غیر تو اشتیاقی نیست   ای مقصد تمام دعاهای ما،...
۱۲۱

•🖤🍃• °ما را به غیر تو اشتیاقی نیست ای مقصد تمام دعاهای ما،...

بوی عطر نفست رایحه‌ی جان من است...💚❤#اللهم_عجل_لولیک_الفرج #...
۵

بوی عطر نفست رایحه‌ی جان من است...💚❤#اللهم_عجل_لولیک_الفرج #...

#قاسم_سلیمانی #شهید#شهدا #شهادت #یا_مهدی #یا_زینب_کبری #الله...

#قاسم_سلیمانی #شهید#شهدا #شهادت #یا_مهدی #یا_زینب_کبری #الله...