یا_علی (۱۰۰۰۰ تصویر)

تبریک
۲۷

تبریک

#لبیک_یا_خامنه_ای

#لبیک_یا_خامنه_ای

ب مثل بابا❤😍...)روزتون مبارکــ🌷🌷#ولادت_امام_علی_ع_مبارک #روز...

ب مثل بابا❤😍...)روزتون مبارکــ🌷🌷#ولادت_امام_علی_ع_مبارک #روز...

میخوام که نوکرش باشم
۲

میخوام که نوکرش باشم

کامنت یاعلی رکورد بزنه لطفا
۱۶

کامنت یاعلی رکورد بزنه لطفا

اگر خسته‌ی جانی بگو یا علی
۵

اگر خسته‌ی جانی بگو یا علی

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...
۳

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...

وای مادرم...😭🖤🥀#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_...
۲

وای مادرم...😭🖤🥀#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_...

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...
۳

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...
۷

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...

#یا_فاطمه_الزهرا #یا_علی #یا_بقیه_الله #آجرک_یا_بقیه_الله#آج...

بی‌مادریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست...🥀😔😭#یا_فاطمه_الزهرا #یا_عل...
۱

بی‌مادریم، حوصله‌ی شرح قصه نیست...🥀😔😭#یا_فاطمه_الزهرا #یا_عل...

#وای_مادرم#آجرک_یا_بقیه_الله #آجرک_یا_صاحب_الزمان #اللهم_عجل...
۲

#وای_مادرم#آجرک_یا_بقیه_الله #آجرک_یا_صاحب_الزمان #اللهم_عجل...

تمام خوب‌های جهان دنباله‌ی خوبی‌های تو هستند...ای مادر#وای_م...
۳

تمام خوب‌های جهان دنباله‌ی خوبی‌های تو هستند...ای مادر#وای_م...

مادری خورد زمین و همه جا ریخت بهم‌...#وای_مادرم#آجرک_یا_بقیه...

مادری خورد زمین و همه جا ریخت بهم‌...#وای_مادرم#آجرک_یا_بقیه...

ای شب قدر... شب قبر مرا روشن کن...#وای_مادرم#آجرک_یا_بقیه_ال...
۳

ای شب قدر... شب قبر مرا روشن کن...#وای_مادرم#آجرک_یا_بقیه_ال...

مادر هر کاری کند؛ اهل خانه هم یاد می‌گیرند...مثلا اگر شهید ش...
۳

مادر هر کاری کند؛ اهل خانه هم یاد می‌گیرند...مثلا اگر شهید ش...

#وای_مادرم#آجرک_یا_بقیه_الله #آجرک_یا_صاحب_الزمان #اللهم_عجل...
۲

#وای_مادرم#آجرک_یا_بقیه_الله #آجرک_یا_صاحب_الزمان #اللهم_عجل...