یا_امام_سجاد (۳ تصویر)

┄┅┅┅┄✶:leaf_fluttering_in_wind::crescent_moon::leaf_flutteri...
۴

┄┅┅┅┄✶:leaf_fluttering_in_wind::crescent_moon::leaf_flutteri...

ای به قربان سر سوختهای به قربان دل سوختهبگو ز شام چه رازها د...
۵

ای به قربان سر سوختهای به قربان دل سوختهبگو ز شام چه رازها د...

#کپی_کنید آقامون مظلومهآتش سر مولای ما ، ای داد نریزیدآخر چر...
۱

#کپی_کنید آقامون مظلومهآتش سر مولای ما ، ای داد نریزیدآخر چر...