یاسمین (۱۰۴ تصویر)

آنقدر از عشق می گویمآنقدر می نویسمکه صدای سکوت مندنیا را پر ...

آنقدر از عشق می گویمآنقدر می نویسمکه صدای سکوت مندنیا را پر ...

•🥺🍓•چند وقت پیش چند تا میکس یاهااازی دیدیم یکیش اونجاااش بود...
۳

•🥺🍓•چند وقت پیش چند تا میکس یاهااازی دیدیم یکیش اونجاااش بود...

#یاسمین #سال_نو_مبارک

#یاسمین #سال_نو_مبارک

#نوازشم می‌کند  #دلتنگی هایم رادر #آغوش می‌کِشد بهانه هایم ر...

#نوازشم می‌کند #دلتنگی هایم رادر #آغوش می‌کِشد بهانه هایم ر...

#عاشقانه #یاسمین

#عاشقانه #یاسمین

دیگران:herb::heavy_black_heart:️دل :heavy_black_heart:️:herb...
۱

دیگران:herb::heavy_black_heart:️دل :heavy_black_heart:️:herb...

#عاشقانه:heavy_black_heart: هایم را بخوان و بدان؛دوست داشتن ...

#عاشقانه:heavy_black_heart: هایم را بخوان و بدان؛دوست داشتن ...

هر #صبح …بوی تو می دهد پیرهنم !بس که تمامِ #شب ،تنگ در آغوش ...

هر #صبح …بوی تو می دهد پیرهنم !بس که تمامِ #شب ،تنگ در آغوش ...

برقِ چشمانِ توکورم کردکه جز خودت…:heavy_black_heart:️هیچکس ر...
۱

برقِ چشمانِ توکورم کردکه جز خودت…:heavy_black_heart:️هیچکس ر...

تو را دوست می‌دارمبی آنکه بدانم تو ضرورتِ منیآب را که می‌نوش...

تو را دوست می‌دارمبی آنکه بدانم تو ضرورتِ منیآب را که می‌نوش...

:heavy_black_heart:کاش میشد به جای فصل #امتحاناتفصل #آغوش یا...

:heavy_black_heart:کاش میشد به جای فصل #امتحاناتفصل #آغوش یا...

زخما خوب میشنو جاشونم از بین میره،ولی یه زنگِ تلفن، واسه برگ...
۱

زخما خوب میشنو جاشونم از بین میره،ولی یه زنگِ تلفن، واسه برگ...

#تحریم یعنی: #خیالِ داشتنِ #آغوشِ تو رااز #شب هایِ من گرفته ...

#تحریم یعنی: #خیالِ داشتنِ #آغوشِ تو رااز #شب هایِ من گرفته ...

#شب سردی‌ست و من با #دلِ سرد به خودم می‌گویم : خبری نیست، بخ...
۱

#شب سردی‌ست و من با #دلِ سرد به خودم می‌گویم : خبری نیست، بخ...

:heavy_black_heart: باید جهان را رها کردو فنجانی چای خوردمبا...
۱

:heavy_black_heart: باید جهان را رها کردو فنجانی چای خوردمبا...

#بغلم کن #غمِ در #زخم، شناور شده امبغلم کن #گلِ بی طاقت پرپر...

#بغلم کن #غمِ در #زخم، شناور شده امبغلم کن #گلِ بی طاقت پرپر...

و ما #زمستان دیگری سپری خواهیم کردبا عصیان بزرگی کهدرون ماست...

و ما #زمستان دیگری سپری خواهیم کردبا عصیان بزرگی کهدرون ماست...

در معبد چشمانت روزه ی سکوت گرفته نگاه شرم گین زنی که عاشقانه...
۱۳

در معبد چشمانت روزه ی سکوت گرفته نگاه شرم گین زنی که عاشقانه...