یاسمن_مهدی‌پور (۷ تصویر)

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind:شاید سهم هم نشوی...
۰

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind:شاید سهم هم نشوی...

شاید سهم هم نشویمشاید "قسمت" کارِ خودش را بکند"دل" بدهیم "تـ...
۰

شاید سهم هم نشویمشاید "قسمت" کارِ خودش را بکند"دل" بدهیم "تـ...

گاهی میانِ این همه آدم فقط یک نفر حالت را می فهمد؛حال آن یک ...
۲

گاهی میانِ این همه آدم فقط یک نفر حالت را می فهمد؛حال آن یک ...

کاش می‌شد جزئی کوچک از تو باشم!به اندازه‌ی تکه کاغذی که رویش...
۰

کاش می‌شد جزئی کوچک از تو باشم!به اندازه‌ی تکه کاغذی که رویش...