یارقیه_مددی (۲۰ تصویر)

..حالی دارم با عشق بی بی حضرت رقیهروضه خونا میخونن بی بی اسم...

..حالی دارم با عشق بی بی حضرت رقیهروضه خونا میخونن بی بی اسم...

بیت الغزل هر غزل ناب رقیه ستخورشید علی اصغر و مهتاب رقیه ستن...
۱

بیت الغزل هر غزل ناب رقیه ستخورشید علی اصغر و مهتاب رقیه ستن...

لبریز شهد عاطفه جام رقیه استآوای مهر جان ز کلام رقیه استجان ...

لبریز شهد عاطفه جام رقیه استآوای مهر جان ز کلام رقیه استجان ...

:fleur-de-lis:شاه رقیه س:fleur-de-lis:.:diamond_shape_with_a...

:fleur-de-lis:شاه رقیه س:fleur-de-lis:.:diamond_shape_with_a...

.:revolving_hearts:با عشق رقیه ؛عالمی خوشبخت است.:revolving_...

.:revolving_hearts:با عشق رقیه ؛عالمی خوشبخت است.:revolving_...

.:heavy_black_heart:یا رقیه خاتون ...:heavy_black_heart:.:ro...
۱

.:heavy_black_heart:یا رقیه خاتون ...:heavy_black_heart:.:ro...

.:heavy_black_heart:یا رقیه خاتون:heavy_black_heart:.:rose:د...

.:heavy_black_heart:یا رقیه خاتون:heavy_black_heart:.:rose:د...

.:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:یا رقیه خاتون:heavy_...

.:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:یا رقیه خاتون:heavy_...

.:sparkling_heart:خاک قدمِ رقیـه باشی عشق است:growing_heart:...
۱

.:sparkling_heart:خاک قدمِ رقیـه باشی عشق است:growing_heart:...

.السلام علیکِ  یا رقیه سلام الله علیها.:heavy_black_heart:️ر...
۱

.السلام علیکِ یا رقیه سلام الله علیها.:heavy_black_heart:️ر...

. #جــانم_رقیـــــه_س#به_یاد_شب_سوم. :waving_black_flag:گل ن...

. #جــانم_رقیـــــه_س#به_یاد_شب_سوم. :waving_black_flag:گل ن...

. روزی برود اگر سرم با این حرفشادم بخدا مفتخرم با این حرف. ب...

. روزی برود اگر سرم با این حرفشادم بخدا مفتخرم با این حرف. ب...

.:fleur-de-lis:بــی بــی رقــیــه:fleur-de-lis:.:diamond_sha...

.:fleur-de-lis:بــی بــی رقــیــه:fleur-de-lis:.:diamond_sha...

.:rose:ای فدای چهـــره زهراییت:rose:جــٰان، فدای این همه زیب...
۴

.:rose:ای فدای چهـــره زهراییت:rose:جــٰان، فدای این همه زیب...

#سیدتے_یا_رقیہ_س:cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:. :...
۱

#سیدتے_یا_رقیہ_س:cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:. :...

.#شـاه_رقـیـه :heavy_black_heart:.الحق ملیکه ی همه عالم رقیه...
۴

.#شـاه_رقـیـه :heavy_black_heart:.الحق ملیکه ی همه عالم رقیه...

یا_رقیہ_س:heavy_black_heart:️. یا رقیه جانی بگیر و درعوضش هی...

یا_رقیہ_س:heavy_black_heart:️. یا رقیه جانی بگیر و درعوضش هی...

.:revolving_hearts:با عشق رقیه ؛عالمی خوشبخت است.:revolving_...

.:revolving_hearts:با عشق رقیه ؛عالمی خوشبخت است.:revolving_...

بسم رب الرقیهنه، که گفته که تو جا در دل دنیا داریتو سر دوش ا...

بسم رب الرقیهنه، که گفته که تو جا در دل دنیا داریتو سر دوش ا...