یارقیه_سلام_الله_علیها (۶ تصویر)

تفسیری از ایثار و غیرت میشود چون
از نسل زهرا است و همتایی ند...

تفسیری از ایثار و غیرت میشود چون از نسل زهرا است و همتایی ند...

بیت الغزل هر غزل ناب رقیه ستخورشید علی اصغر و مهتاب رقیه ستن...
۱

بیت الغزل هر غزل ناب رقیه ستخورشید علی اصغر و مهتاب رقیه ستن...

لبریز شهد عاطفه جام رقیه استآوای مهر جان ز کلام رقیه استجان ...

لبریز شهد عاطفه جام رقیه استآوای مهر جان ز کلام رقیه استجان ...

بسم رب الرقیهنه، که گفته که تو جا در دل دنیا داریتو سر دوش ا...

بسم رب الرقیهنه، که گفته که تو جا در دل دنیا داریتو سر دوش ا...

السلام علیک یاشمس الشموس وانیس النفوس:black_heart_suit:♡:bla...
۱

السلام علیک یاشمس الشموس وانیس النفوس:black_heart_suit:♡:bla...

#یارقیه_سلام_الله_علیها
۹

#یارقیه_سلام_الله_علیها