یارقیه_بنت_الحسین_ع (۷ تصویر)

:fleur-de-lis:شاه رقیه س:fleur-de-lis:.:diamond_shape_with_a...

:fleur-de-lis:شاه رقیه س:fleur-de-lis:.:diamond_shape_with_a...

.:heavy_black_heart:یا رقیه خاتون ...:heavy_black_heart:.:ro...
۱

.:heavy_black_heart:یا رقیه خاتون ...:heavy_black_heart:.:ro...

. ‎اگر گرسنه شدی یاد کن ز طفل حسین. ‎که بی غذا دل شب خفت در ...

. ‎اگر گرسنه شدی یاد کن ز طفل حسین. ‎که بی غذا دل شب خفت در ...

. #جــانم_رقیـــــه_س#به_یاد_شب_سوم. :waving_black_flag:گل ن...

. #جــانم_رقیـــــه_س#به_یاد_شب_سوم. :waving_black_flag:گل ن...

.#شـاه_رقــیـه_س:heavy_black_heart:️.روز محشر که همه خلق هرا...

.#شـاه_رقــیـه_س:heavy_black_heart:️.روز محشر که همه خلق هرا...

.:rose:ای فدای چهـــره زهراییت:rose:جــٰان، فدای این همه زیب...
۴

.:rose:ای فدای چهـــره زهراییت:rose:جــٰان، فدای این همه زیب...

#سیدتے_یا_رقیہ_س:cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:. :...
۱

#سیدتے_یا_رقیہ_س:cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind:. :...