یاد_بگیریم (۱۵ تصویر)

#رمز_موفقیت:person_with_folded_hands: #یاد_بگیریم و به #فرزن...

#رمز_موفقیت:person_with_folded_hands: #یاد_بگیریم و به #فرزن...

برایش دیوانه شو چرا که عشقی عاقلانه ،هیچ زنی را افسون نمی کن...
۸

برایش دیوانه شو چرا که عشقی عاقلانه ،هیچ زنی را افسون نمی کن...

#یاد_بگیریم وقتی اشتباهی از ما سر زد #عذرخواهی کنیم و یاد بگ...

#یاد_بگیریم وقتی اشتباهی از ما سر زد #عذرخواهی کنیم و یاد بگ...

تنهایی بهتر از گدایی محبته..#یاد_بگیریم!

تنهایی بهتر از گدایی محبته..#یاد_بگیریم!

این مادر بزرگ به نام ژوانا کاس، متولد 1925 در آلمانه،و پیرتر...
۹

این مادر بزرگ به نام ژوانا کاس، متولد 1925 در آلمانه،و پیرتر...

«نسرین افضل» فرموده:«از تو می خواهم (...) تماس خود را با خدا...
۲

«نسرین افضل» فرموده:«از تو می خواهم (...) تماس خود را با خدا...

چه زیباست به پای هم پیر شویم نه به دست هم...#یاد_بگیریم#وفاد...
۲

چه زیباست به پای هم پیر شویم نه به دست هم...#یاد_بگیریم#وفاد...

:anger_symbol:زندگی هامون به یکم بازبینی نیاز داره #یاد_بگیر...
۶

:anger_symbol:زندگی هامون به یکم بازبینی نیاز داره #یاد_بگیر...

30MA:یک تیم از بانوان کانادایی به نام "تمیز کاری به یک دلیل"...

30MA:یک تیم از بانوان کانادایی به نام "تمیز کاری به یک دلیل"...

تصویر زیبای آقــا:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: در رو...
۴

تصویر زیبای آقــا:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: در رو...

#یاد_بگیریم

#یاد_بگیریم

ادما رو توی دو جا مسخره نکنید .... یکی ب خاطر قیافه ایه ک دا...

ادما رو توی دو جا مسخره نکنید .... یکی ب خاطر قیافه ایه ک دا...

#یاد_بگیریم#درست_بپوشیم#درست_انتخاب_کنیم

#یاد_بگیریم#درست_بپوشیم#درست_انتخاب_کنیم

#یاد_بگیریم ...:smiling_face_with_smiling_eyes::victory_hand...

#یاد_بگیریم ...:smiling_face_with_smiling_eyes::victory_hand...