یادش_با_صلوات (۱۵ تصویر)

🔴نمی‌دانم چه سری است♦️هر زمان که دشمنان نظام اسلامی خواستند ...

🔴نمی‌دانم چه سری است♦️هر زمان که دشمنان نظام اسلامی خواستند ...

گاهے تا آسِمانراهـے نیستگاه بایــداز پلـہ ها بالا رفتگاه بای...
۵

گاهے تا آسِمانراهـے نیستگاه بایــداز پلـہ ها بالا رفتگاه بای...

نمیـدانمـ چہ رازے اسـٺکہ هـر وقـٺ عڪس هایٺ را نگـاه میڪنمـهـ...
۵

نمیـدانمـ چہ رازے اسـٺکہ هـر وقـٺ عڪس هایٺ را نگـاه میڪنمـهـ...

دَر سَـرَمـ نیستـ:maple_leaf:   بِِجُــز حـاٰل و هَـواےِتـ...
۹

دَر سَـرَمـ نیستـ:maple_leaf: بِِجُــز حـاٰل و هَـواےِتـ...

عِطْـــرِ حُـضورِ ٺُـوسْـٺفَقَــط دَر هَــواےِ مَــنرُوحِ مَ...
۳

عِطْـــرِ حُـضورِ ٺُـوسْـٺفَقَــط دَر هَــواےِ مَــنرُوحِ مَ...

عاشقے را چہ نیازی‌ست         بہ توجیہ و دلیلڪہ تو ا...
۲۱

عاشقے را چہ نیازی‌ست بہ توجیہ و دلیلڪہ تو ا...

گفت: از دوست چه خواهی که تورا شاد کند؟!گفتم: از دوست همین بس...

گفت: از دوست چه خواهی که تورا شاد کند؟!گفتم: از دوست همین بس...

در صدا ڪردنِ نام #تویڪ "ڪجایے؟" پنهان است ...یڪ "ڪاش مےبودے"...
۱

در صدا ڪردنِ نام #تویڪ "ڪجایے؟" پنهان است ...یڪ "ڪاش مےبودے"...

عادتم دادہ صفای تو که یادت باشمیاد آن #معرفت ومهر ومرامت باش...
۸

عادتم دادہ صفای تو که یادت باشمیاد آن #معرفت ومهر ومرامت باش...

به چھرهٔ خسته ام نگاه نکنتو را که داشته باشمتمام دنیا را پای...

به چھرهٔ خسته ام نگاه نکنتو را که داشته باشمتمام دنیا را پای...

‍ :tulip:شهید نوجـوانے که حڪم جهادش رااز دست مقام معظم رهبری...
۱

‍ :tulip:شهید نوجـوانے که حڪم جهادش رااز دست مقام معظم رهبری...

‍ :love_letter: ڪارت عروسـے :love_letter:می خواست برای عروسی...

‍ :love_letter: ڪارت عروسـے :love_letter:می خواست برای عروسی...

:dizzy_symbol:خدا را فراموش نکنیدو مرتب "بسم اللہ" بگویید،با...

:dizzy_symbol:خدا را فراموش نکنیدو مرتب "بسم اللہ" بگویید،با...

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:سوم فروردین ...

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:سوم فروردین ...

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:سوم فروردین ...

:cherry_blossom::cherry_blossom::cherry_blossom:سوم فروردین ...