گیرم (۹ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...
۳۹

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...

#گیرم که باخته ام...#اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از...
۲۷

#گیرم که باخته ام...#اما کسی جرات ندارد به من دست بزند یا از...

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...
۲۳

#گیرم که حرام است#لبی تر کنم از تو...#پیش نظرت تشنه بمیرم چه...

:hear-no-evil_monkey::hear-no-evil_monkey::hear-no-evil_monk...
۸۵

:hear-no-evil_monkey::hear-no-evil_monkey::hear-no-evil_monk...

digikala