گوسفند (۲۹۳ تصویر)

ازچوپانپیری پرسیدن چه خبر ... با لحن تلخی گفت گرگ شد آن بره ای که نوازشش میکردم ...
۷

ازچوپانپیری پرسیدن چه خبر ... با لحن تلخی گفت گرگ شد آن بره ای که نوازشش میکردم ...

یا باس گرگ باشی یا گوسفند

یا باس گرگ باشی یا گوسفند

.نگاهت شهر آشوب و صدایت شور شهنازیتو با تصنیف چشمانت چہ رویا...

.نگاهت شهر آشوب و صدایت شور شهنازیتو با تصنیف چشمانت چہ رویا...

رفیق تموم زندگیمیhttps://harfeto.timefriend.net/536010691ناش...
۱

رفیق تموم زندگیمیhttps://harfeto.timefriend.net/536010691ناش...

ت شخصی ترین حریممی رفیق🙃#گوسفند             #عاش...

ت شخصی ترین حریممی رفیق🙃#گوسفند #عاش...

🔺 چرا به سگ وابسته میشن؟ ✅ رسول خدا فرمود: در هر خانه ای سگ ...
۵

🔺 چرا به سگ وابسته میشن؟ ✅ رسول خدا فرمود: در هر خانه ای سگ ...

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

عکس نوشته

عکس نوشته

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

سیاه سفید

عکس نوشته

عکس نوشته

عکس نوشته

عکس نوشته

عکس نوشته

عکس نوشته

عکس نوشته

عکس نوشته

عکس نوشته

عکس نوشته