گهر (۲ تصویر)

لاله های واژگون دریاچه گهر دورود#دریاچه_گهر_دورود#دریاچه_گهر...

لاله های واژگون دریاچه گهر دورود#دریاچه_گهر_دورود#دریاچه_گهر...

:mount_fuji:در میان رشته #کوه های #زاگرس و در دامنه #اشترانک...
۱

:mount_fuji:در میان رشته #کوه های #زاگرس و در دامنه #اشترانک...