گل_من (۲۵ تصویر)

#گل_مندوست داشتن که عیب نیست باباجان. دوست داشتن دل آدم را ر...

#گل_مندوست داشتن که عیب نیست باباجان. دوست داشتن دل آدم را ر...

تو را به رخ تمام #شقایق_ها میکشم و میگویمتا #گل_من هست زندگی...
۴۵

تو را به رخ تمام #شقایق_ها میکشم و میگویمتا #گل_من هست زندگی...

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشمو میگویمتا #گل_من هستزندگی‌با...
۷

تو را به رخ تمام شقایق ها میکشمو میگویمتا #گل_من هستزندگی‌با...

تو را به رخ تمام #شقایق_ها میکشم :heavy_heart_exclamation_ma...

تو را به رخ تمام #شقایق_ها میکشم :heavy_heart_exclamation_ma...

#گل_من تــوی مـوهام قدم زدن در ایــن پاییز سردحـــــالت را خ...
۳۱

#گل_من تــوی مـوهام قدم زدن در ایــن پاییز سردحـــــالت را خ...

نَذآر ٺوے دِلِٺ سَردے بِشٻنہ،گُلِ مَنـ:blue_heart::blossom::...
۷

نَذآر ٺوے دِلِٺ سَردے بِشٻنہ،گُلِ مَنـ:blue_heart::blossom::...

آرع:cat_face_with_tears_of_joy: #گل_من :smiling_face_with_op...
۱۵

آرع:cat_face_with_tears_of_joy: #گل_من :smiling_face_with_op...

#گل_منعشق یعنی مرا جغرافیا در کار نباشدیعنی تو را تاریخ در ک...
۸

#گل_منعشق یعنی مرا جغرافیا در کار نباشدیعنی تو را تاریخ در ک...

ای صاحب دکترای #جعلی، گُل منای عامل وضع خوبِ فعلی! گُل منعمر...
۳

ای صاحب دکترای #جعلی، گُل منای عامل وضع خوبِ فعلی! گُل منعمر...

نبینم پاراگ پاراگ کنی #گل_منگل من گوه نخور #پرتقال بخور
۴

نبینم پاراگ پاراگ کنی #گل_منگل من گوه نخور #پرتقال بخور

:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart:دل ...

:heavy_black_heart::heavy_black_heart::heavy_black_heart:دل ...

اینم #گل_من....و کوزه من....
۱۳

اینم #گل_من....و کوزه من....

واکنش بهاره افشاری به سانسور حرف هایش در برنامه دورهمی ۲۰ شه...
۲

واکنش بهاره افشاری به سانسور حرف هایش در برنامه دورهمی ۲۰ شه...

#عکس_نوشته#گل_من
۴

#عکس_نوشته#گل_من