گلی_ترقی (۴۷ تصویر)

یک روزهایی هستند که دورنددورند، خیلی دورند، اما می رسند… بال...
۲

یک روزهایی هستند که دورنددورند، خیلی دورند، اما می رسند… بال...

یک روزهایی هستند که دورَند، دورند، خیلی دورند . اما می‌رِسند...
۴

یک روزهایی هستند که دورَند، دورند، خیلی دورند . اما می‌رِسند...

می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او بروم ..می...

می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او بروم ..می...

هیچ وقتبرای نگه‌داشتن کسی که فرق توبا بقیه رو نمی فهمه تلاش ...

هیچ وقتبرای نگه‌داشتن کسی که فرق توبا بقیه رو نمی فهمه تلاش ...

هیچ وقتبرای نگه‌داشتن کسی که فرق توبا بقیه رو نمی فهمه تلاش ...
۱

هیچ وقتبرای نگه‌داشتن کسی که فرق توبا بقیه رو نمی فهمه تلاش ...

☀️🔸🔸🔸فروغ زن_کودک است. پری دریایی ست که شب از یک بوسه می میر...
۱

☀️🔸🔸🔸فروغ زن_کودک است. پری دریایی ست که شب از یک بوسه می میر...

••آدمیزاد فَراموشکاره ..وقتی دَرد داره، قیل و داد میکنه، داد...

••آدمیزاد فَراموشکاره ..وقتی دَرد داره، قیل و داد میکنه، داد...

#گلی_ترقی :می‌خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال ا...

#گلی_ترقی :می‌خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال ا...

می‌خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به‌دنبال او بروممی‌خو...

می‌خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به‌دنبال او بروممی‌خو...

می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او بروم ..می...

می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او بروم ..می...

تلخ‌ترین قسمت زندگی اونجاست که آدم به خودش میگه : "چی فکر می...

تلخ‌ترین قسمت زندگی اونجاست که آدم به خودش میگه : "چی فکر می...

می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او بروم ..می...

می خواستم همه کارهایم را بکنمو سر فرصت به دنبال او بروم ..می...

‏چشم هایم را می بوسد – چشم های خیس و داغ و گریانم را– و من م...
۱۲

‏چشم هایم را می بوسد – چشم های خیس و داغ و گریانم را– و من م...

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind:فشارِ کهنه‌ای که...

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind:فشارِ کهنه‌ای که...

:heavy_check_mark:روزهای هفته هر کدام شکل و رنگ و بوی خودشان...

:heavy_check_mark:روزهای هفته هر کدام شکل و رنگ و بوی خودشان...