گلیسیرین (۴ تصویر)

از #گلیسیرین خالص در داروسازی استفاده می شود.گلیسیرین برای ت...
۴

از #گلیسیرین خالص در داروسازی استفاده می شود.گلیسیرین برای ت...

گلسیریننرم و شفاف کننده پوست#عطاری _ #سلامت _ #زیبایی _#نشاط...
۱

گلسیریننرم و شفاف کننده پوست#عطاری _ #سلامت _ #زیبایی _#نشاط...

#لوسیون_بدن #تکسولوسیون بدن تکسو به سرعت جذب پوست می گردد بط...
۳

#لوسیون_بدن #تکسولوسیون بدن تکسو به سرعت جذب پوست می گردد بط...

#پرپشتی_مژه یک #زرده تخم مرغ را با 1ق #گلیسیرین خوب مخلوط کن...
۴

#پرپشتی_مژه یک #زرده تخم مرغ را با 1ق #گلیسیرین خوب مخلوط کن...