گلستان_شهدا (۵۷ تصویر)

شهدا رفتند و همه پر پر شدند
۳

شهدا رفتند و همه پر پر شدند

وقف تو
۲

وقف تو

انا خادم الشهدا ای شهیدان عشق مدیون شماست
۳

انا خادم الشهدا ای شهیدان عشق مدیون شماست

#اصفهانی های #ویسگون خبرمی‌خوایم پنجشنبه بیست و پنج اردیبهشت...
۲۶۹

#اصفهانی های #ویسگون خبرمی‌خوایم پنجشنبه بیست و پنج اردیبهشت...

#میرزا_حسین_کشیکچیهرروز دیده میشوی اما کسی تورانشناخت ای غری...

#میرزا_حسین_کشیکچیهرروز دیده میشوی اما کسی تورانشناخت ای غری...

بنده و قسمتی از بانوجان :smiling_face_with_open_mouth: #گلست...
۱۰

بنده و قسمتی از بانوجان :smiling_face_with_open_mouth: #گلست...

#ایران_قربانی_تروریسم#حادثه_تروریستی_سیستان_و_بلوچستان #شهدا...

#ایران_قربانی_تروریسم#حادثه_تروریستی_سیستان_و_بلوچستان #شهدا...

#ایران_قربانی_تروریسم#حادثه_تروریستی_سیستان_و_بلوچستان #شهدا...

#ایران_قربانی_تروریسم#حادثه_تروریستی_سیستان_و_بلوچستان #شهدا...

#ایران_قربانی_تروریسم#حادثه_تروریستی_سیستان_و_بلوچستان #شهدا...

#ایران_قربانی_تروریسم#حادثه_تروریستی_سیستان_و_بلوچستان #شهدا...

#ایران_قربانی_تروریسم#حادثه_تروریستی_سیستان_و_بلوچستان #شهدا...

#ایران_قربانی_تروریسم#حادثه_تروریستی_سیستان_و_بلوچستان #شهدا...

#گلستان_شهدا#اصفهان#برنامه_مذهبی_هفتگی

#گلستان_شهدا#اصفهان#برنامه_مذهبی_هفتگی

چاپ پیکسل های مذهبی با طرح شهداءپیکسل با طرح دلخواه شما پذیر...
۲

چاپ پیکسل های مذهبی با طرح شهداءپیکسل با طرح دلخواه شما پذیر...

.اگه شهید بشی تهش گلزارهاگه نشی گوشه ی قبرستونه....#آی_رفقا_...
۴

.اگه شهید بشی تهش گلزارهاگه نشی گوشه ی قبرستونه....#آی_رفقا_...

توی کتابم هرچه بابا آب میدادمادر نشانم عکس توی قاب میداد.ای ...
۳

توی کتابم هرچه بابا آب میدادمادر نشانم عکس توی قاب میداد.ای ...

عمر زندگی کوتاست مثل شعله کبریتعمر هر چی غیراز عشق مثل عمر ک...

عمر زندگی کوتاست مثل شعله کبریتعمر هر چی غیراز عشق مثل عمر ک...

رب ادخلنی مدخل صدقو اخرجنی مخرج صدقواجعل لی من لدنک سلطانا ن...

رب ادخلنی مدخل صدقو اخرجنی مخرج صدقواجعل لی من لدنک سلطانا ن...

#گلستان_شهدا#التماس_دعا
۲

#گلستان_شهدا#التماس_دعا

#گلستان_شهدا#اصفهان#Farzam#فرزام
۱

#گلستان_شهدا#اصفهان#Farzam#فرزام