گلزار_شهدای_قزوین (۲ تصویر)

#شهید‌علی‌قاریان‌پور مشتی خاک به پیشگاه خدا....‍ در میان #گل...
۷

#شهید‌علی‌قاریان‌پور مشتی خاک به پیشگاه خدا....‍ در میان #گل...

#ستاره_ی_بی_نشان #سرلشگر_خلبان#شهید_والامقام #عباس_بابایینام...

#ستاره_ی_بی_نشان #سرلشگر_خلبان#شهید_والامقام #عباس_بابایینام...