گفت (۱۲۷ تصویر)

به بعضیام باید گفت...

به بعضیام باید گفت...

کی میخواین بفهمین
۲

کی میخواین بفهمین

l love you

l love you

‏کاش یه بار که داریم توی رویاهامون قدم میزنیم ما رو همونجا ج...

‏کاش یه بار که داریم توی رویاهامون قدم میزنیم ما رو همونجا ج...

یہ #پسری عاشق بود #درد داشت  #تنها بود #باخدا حرف داشت ولی #...

یہ #پسری عاشق بود #درد داشت #تنها بود #باخدا حرف داشت ولی #...

#گفت: "بخاطر خودت از تو دست کشیدم،برای اینکه بیشتر آسیب نبین...
۱۱

#گفت: "بخاطر خودت از تو دست کشیدم،برای اینکه بیشتر آسیب نبین...

#گفتم:اگر در کربلا بودم تا پای جان برای حسین (ع) تلاش می کرد...

#گفتم:اگر در کربلا بودم تا پای جان برای حسین (ع) تلاش می کرد...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:black_universal_recycling_symbol:️:dizzy_symbol:بوذرجمهر را...

:black_universal_recycling_symbol:️:dizzy_symbol:بوذرجمهر را...

:black_universal_recycling_symbol:️:dizzy_symbol:ازحڪیمےپرسی...

:black_universal_recycling_symbol:️:dizzy_symbol:ازحڪیمےپرسی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...