گشایش (۵۵ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

🔶 کسیکه کلیدش، مذاکره با آمریکا بود، گشایشش هم برگشت تحریمها...

🔶 کسیکه کلیدش، مذاکره با آمریکا بود، گشایشش هم برگشت تحریمها...

♻️ فریب نخوریمحمید رسایی: پذیرش چنین بهانه‌ای که نقاشی شلوغ ...
۲

♻️ فریب نخوریمحمید رسایی: پذیرش چنین بهانه‌ای که نقاشی شلوغ ...

نقشه جدید روحانی برای خیانت به مردم و آینده ایران! #گشایش!!#...

نقشه جدید روحانی برای خیانت به مردم و آینده ایران! #گشایش!!#...

♦️وقتی می‌شنوی روحانی گفته: هفته آینده #گشایش اقتصادی داریم😩...
۲

♦️وقتی می‌شنوی روحانی گفته: هفته آینده #گشایش اقتصادی داریم😩...

@MehrBanooo_2018وَإِنْ یَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کَاش...

@MehrBanooo_2018وَإِنْ یَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا کَاش...

@MehrBanooo_2018وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجً...

@MehrBanooo_2018وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجً...

💟 اگر دنیا در برابر #دیدگانت سخت شده است پس در استعفار #گشای...

💟 اگر دنیا در برابر #دیدگانت سخت شده است پس در استعفار #گشای...

امیرالمومنین علی (ع):‌🌸 با به اوج رسیدن بلا، گشایش حاصل می ش...

امیرالمومنین علی (ع):‌🌸 با به اوج رسیدن بلا، گشایش حاصل می ش...

امیرالمومنین علی (ع):‌🌸 با به اوج رسیدن بلا، #گشایش حاصل می ...

امیرالمومنین علی (ع):‌🌸 با به اوج رسیدن بلا، #گشایش حاصل می ...

آسمانهای هفت گانه و زمین و هر کس در آنهاست او را ستایش می کن...

آسمانهای هفت گانه و زمین و هر کس در آنهاست او را ستایش می کن...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر #اولین #جمعه #ماه_شعبان به نیت #سل...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر #اولین #جمعه #ماه_شعبان به نیت #سل...

امیرالمومنین علی (علیه السّلام): #بخون‌🌸 با به اوج رسیدن بلا...

امیرالمومنین علی (علیه السّلام): #بخون‌🌸 با به اوج رسیدن بلا...