گستاخ (۷ تصویر)

:anger_symbol: #دروغگوی_بی_تدبیر:film_projector: روحانی امرو...
۱

:anger_symbol: #دروغگوی_بی_تدبیر:film_projector: روحانی امرو...

#دکتر_علی_شریعتی... #نمیدانم پس از #مرگم چه خواهد شد... #نمی...
۱

#دکتر_علی_شریعتی... #نمیدانم پس از #مرگم چه خواهد شد... #نمی...

#حضرت_امام_حسن_عسکری_علیه_السلام می فرمایند :لا تُمارِ فیَذه...

#حضرت_امام_حسن_عسکری_علیه_السلام می فرمایند :لا تُمارِ فیَذه...

مجادله و شوخی مکن#حضرت_امام_حسن_عسکری_علیه_السلام می فرمایند...
۱

مجادله و شوخی مکن#حضرت_امام_حسن_عسکری_علیه_السلام می فرمایند...

#عشق آدم ها را #گستاخ می کند #دخترم!از همان لحظه ای که #دلت ...
۶۰

#عشق آدم ها را #گستاخ می کند #دخترم!از همان لحظه ای که #دلت ...

#حضرت_امام_حسن_عسکری_علیه_السلام می فرمایند :لا تُمارِ فیَذه...
۳

#حضرت_امام_حسن_عسکری_علیه_السلام می فرمایند :لا تُمارِ فیَذه...

وحشیگری ظریف / اگر جرأت داری مقابل کدخدا و ایادی آن اینگونه ...
۱

وحشیگری ظریف / اگر جرأت داری مقابل کدخدا و ایادی آن اینگونه ...