گریه (۱۷۳۷ تصویر)

🌵💚روز‌هایی‌ هم هست که چشم می‌‌دوزی به چشمِ زندگی‌ و با همه ی...

🌵💚روز‌هایی‌ هم هست که چشم می‌‌دوزی به چشمِ زندگی‌ و با همه ی...

#تو حق داری #گریه کنی ولی اینکه جا بزنی#نه👍

#تو حق داری #گریه کنی ولی اینکه جا بزنی#نه👍

#غمگین #لایک #فالو#حمایت#پرسپولیس#استقلال#دخترونه#پسرونه#گری...
۴

#غمگین #لایک #فالو#حمایت#پرسپولیس#استقلال#دخترونه#پسرونه#گری...

.در تکیه ی او تکیه به اغیار نکردیمدلگرمی ما تکیه به دیوار حس...
۲

.در تکیه ی او تکیه به اغیار نکردیمدلگرمی ما تکیه به دیوار حس...

#تلنگر🔔💡پیشـ آقا امامـ زمانـ بودمـ💔آقا داشتـ کارامو گناهامو ...
۳

#تلنگر🔔💡پیشـ آقا امامـ زمانـ بودمـ💔آقا داشتـ کارامو گناهامو ...

دلم یکی رو میخواد که بدون دروغ بدون هیچ ترس و اضطرابی باهاش ...
۹

دلم یکی رو میخواد که بدون دروغ بدون هیچ ترس و اضطرابی باهاش ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

.روشن از روی تو چشم و دلِ روزصبح از نام تو دم زد که دمید...ی...
۱

.روشن از روی تو چشم و دلِ روزصبح از نام تو دم زد که دمید...ی...

☑ ما اهل گریه‌ی سیاسی هستیم!🔰 #حضرت_امام_خمینی (ره) :زنده نگ...

☑ ما اهل گریه‌ی سیاسی هستیم!🔰 #حضرت_امام_خمینی (ره) :زنده نگ...

خونه مادری . همه نوکریم هیئته والله... . .
۱

خونه مادری . همه نوکریم هیئته والله... . .

عشق کنج پیاده‌رو افتاد
۳

عشق کنج پیاده‌رو افتاد

عمر میگذردو من بیش تر میفهممکه هیچ چیز در دنیاارزش #گریه کرد...
۶

عمر میگذردو من بیش تر میفهممکه هیچ چیز در دنیاارزش #گریه کرد...

ای وای علمدار نیامد

ای وای علمدار نیامد

#گریه#غم

#گریه#غم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

digikala