گرین_کارت (۳۸ تصویر)

سلبریتیامونم نژاد پرستن
۱

سلبریتیامونم نژاد پرستن

:small_orange_diamond:وزارت خزانه داری آمریکا «محمد جواد آذر...
۴

:small_orange_diamond:وزارت خزانه داری آمریکا «محمد جواد آذر...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  داستان ک...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: داستان ک...

#فساد ...مثل وضع مملکت، هردفعه به ما تو شُک میدی...........#...

#فساد ...مثل وضع مملکت، هردفعه به ما تو شُک میدی...........#...

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...
۳

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  #بچه بود...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بود...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بودم...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بودم...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دشمن کجا...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #دشمن کجا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:کانال مالی...
۱

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:کانال مالی...

:negative_squared_cross_mark:  آیا میدانید #عشوه ‌های زنانه ...

:negative_squared_cross_mark: آیا میدانید #عشوه ‌های زنانه ...

:negative_squared_cross_mark:   #IRAN........#ایران #ایرانیا...
۲

:negative_squared_cross_mark: #IRAN........#ایران #ایرانیا...

:negative_squared_cross_mark:  #IRAN........#ایران #ایرانیان...
۲

:negative_squared_cross_mark: #IRAN........#ایران #ایرانیان...

:negative_squared_cross_mark:  #IRAN........#ایران #ایرانیان...

:negative_squared_cross_mark: #IRAN........#ایران #ایرانیان...

:negative_squared_cross_mark: #IRAN........#ایران #ایرانیان ...
۱

:negative_squared_cross_mark: #IRAN........#ایران #ایرانیان ...

:negative_squared_cross_mark:  #خط_قرمز ........#ایران #ایرا...

:negative_squared_cross_mark: #خط_قرمز ........#ایران #ایرا...

:negative_squared_cross_mark:فرزندان #مسئولین در آمریکا ...:...

:negative_squared_cross_mark:فرزندان #مسئولین در آمریکا ...:...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: 70 درصد آ...
۳

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: 70 درصد آ...

:fire:  #شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست داری؟ گفت: د...

:fire: #شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست داری؟ گفت: د...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:در زمینه [...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:در زمینه [...