گروهک (۷ تصویر)

#اصولا وقتی نه من دنبال کردم نه اون دنبال کرده نه دعوت نامه ...
۶۱

#اصولا وقتی نه من دنبال کردم نه اون دنبال کرده نه دعوت نامه ...

#گروهک
۳

#گروهک

#گروهک

#گروهک

:large_red_circle:آیا در دنیا، کشور یا رژیمی سراغ دارید که #...

:large_red_circle:آیا در دنیا، کشور یا رژیمی سراغ دارید که #...

#سازمان-مجاهدین-خلق :negative_squared_cross_mark:  :cross_ma...

#سازمان-مجاهدین-خلق :negative_squared_cross_mark: :cross_ma...

مشخصات برخی اعضای #گروهک تروریستی حزب #دموکرات_کردستان ایران...
۴

مشخصات برخی اعضای #گروهک تروریستی حزب #دموکرات_کردستان ایران...

.قصاب شیعیان نیجریه کیست؟ارتش تحتِ فرمان این ژنرال ۵۵ ساله، ...

.قصاب شیعیان نیجریه کیست؟ارتش تحتِ فرمان این ژنرال ۵۵ ساله، ...