گره (۶۴ تصویر)

خب خب!!!بگذار هر #ثانیه حالِ تو #خوب باشد بگذار #رفتنی ها بر...
۲۱

خب خب!!!بگذار هر #ثانیه حالِ تو #خوب باشد بگذار #رفتنی ها بر...

#گره #حوصله #تکست_ناب #تکست_خاص #تنهایی

#گره #حوصله #تکست_ناب #تکست_خاص #تنهایی

و خدایی که در این نزدیکیست...

و خدایی که در این نزدیکیست...

لبیک یا رسول الله

لبیک یا رسول الله

انواع گره

انواع گره

گره کاربردی
۱

گره کاربردی

نگران من نباشمن بعداز تو #دکمه های آغوشـــــم راآنچنان سفت ب...
۲

نگران من نباشمن بعداز تو #دکمه های آغوشـــــم راآنچنان سفت ب...

#حضرت عشق چو آمد به دهان دوخت #لبمبوسه ای بر لب من زد ز تبش ...
۳

#حضرت عشق چو آمد به دهان دوخت #لبمبوسه ای بر لب من زد ز تبش ...

به دور " #تو " ميگردمتا زيباترين #گره دنياشكل بگيرد#كور شدنَ...

به دور " #تو " ميگردمتا زيباترين #گره دنياشكل بگيرد#كور شدنَ...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #برنامه ریزی برای داشتن #افکار و #گف...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #برنامه ریزی برای داشتن #افکار و #گف...

نگران #مـن نباشمن بعداز #تـو  #دکمه های آغوشـــــم راآنچنان ...
۲

نگران #مـن نباشمن بعداز #تـو #دکمه های آغوشـــــم راآنچنان ...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیممعمولا معروفه که #خوشبختی با نوع #نگا...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیممعمولا معروفه که #خوشبختی با نوع #نگا...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #روز_طبیعت را به نیت #مبارزه با #مرض...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #روز_طبیعت را به نیت #مبارزه با #مرض...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#ترنج #گره چینی #یعقوب_روحی #دکوری

#ترنج #گره چینی #یعقوب_روحی #دکوری

:hibiscus:آیت الله ناصری(حفظه الله)::diamond_shape_with_a_do...
۴

:hibiscus:آیت الله ناصری(حفظه الله)::diamond_shape_with_a_do...

:dizzy_symbol::maple_leaf:  ‏چجوریه هر #گره ای که به دست خدا...

:dizzy_symbol::maple_leaf: ‏چجوریه هر #گره ای که به دست خدا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...