گرلز_جنریشن (۲۷ تصویر)

درستههمیشه خنده هامو دیدین ...اما هیچکس از درونم خبرنداشته ....
۶

درستههمیشه خنده هامو دیدین ...اما هیچکس از درونم خبرنداشته ....

خدایا !!!حال و روزم را میبینی؟این روزهادیگر حرف نمیزنمفقط مث...
۲

خدایا !!!حال و روزم را میبینی؟این روزهادیگر حرف نمیزنمفقط مث...

منم اون دختر قویکه امروز طوری میخندهکه انگار دیشب گریه نکرده...
۷

منم اون دختر قویکه امروز طوری میخندهکه انگار دیشب گریه نکرده...

سعی کنبه هر قیمتی #ملکه باشیحتی اگه قلمروتبه اندازه عرض شونه...
۸

سعی کنبه هر قیمتی #ملکه باشیحتی اگه قلمروتبه اندازه عرض شونه...

#یونا :heavy_black_heart:️لایک فراموش نشه :heavy_black_heart...
۲

#یونا :heavy_black_heart:️لایک فراموش نشه :heavy_black_heart...

#یونا :heavy_black_heart: ️لایک فراموش نشه :heavy_black_hear...
۰

#یونا :heavy_black_heart: ️لایک فراموش نشه :heavy_black_hear...

جمعیت کنسرت و فقط.. #snsd #seohyun #tiffany #taeyeon #گرلز_ج...
۲

جمعیت کنسرت و فقط.. #snsd #seohyun #tiffany #taeyeon #گرلز_ج...

دخترا در کنسرت. #snsd #seohyun #tiffany #taeyeon #tts #گرلز_...
۳

دخترا در کنسرت. #snsd #seohyun #tiffany #taeyeon #tts #گرلز_...

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم :)#یونا #ایم_یونا #گرلزجنریش...
۶

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم :)#یونا #ایم_یونا #گرلزجنریش...

Don`t cry for himMake him cryبرای اون گریه نکن اونو به گریه ...
۵

Don`t cry for himMake him cryبرای اون گریه نکن اونو به گریه ...

#گرلز_جنریشن
۴

#گرلز_جنریشن

[~من احساسات خودمو انتخاب میکنم پس میخام امروز خوشحال باشم :...
۸

[~من احساسات خودمو انتخاب میکنم پس میخام امروز خوشحال باشم :...

بازی #ZEPETO رو نصب کنید ، عالیه ، بعد فالومم کنید :smiling_...
۴

بازی #ZEPETO رو نصب کنید ، عالیه ، بعد فالومم کنید :smiling_...

منتظر باش امامعطل نباشتحمل کن اماتوقف نکن#تهیون #کیم_تهیون #...
۱۲

منتظر باش امامعطل نباشتحمل کن اماتوقف نکن#تهیون #کیم_تهیون #...

مــــــ:black_heart_suit:  ــــطالعه ی توضیــــــــــح بــــ...
۱۴۶

مــــــ:black_heart_suit: ــــطالعه ی توضیــــــــــح بــــ...

#گرلز_جنریشن
۴

#گرلز_جنریشن

تنهایی خیلی با ارزشه ...چون خالی از  آدمای بی ارزشه ...#جسیک...
۳

تنهایی خیلی با ارزشه ...چون خالی از آدمای بی ارزشه ...#جسیک...

بزرگ شدنآرزوای بودکه به امتحانشنمی ارزید#جسیکا #جسیکا_جانگ #...
۶

بزرگ شدنآرزوای بودکه به امتحانشنمی ارزید#جسیکا #جسیکا_جانگ #...

قانون احتمالات را دوست دارمهمیشه ممکن استاتفاق غیرمنتظره ای ...
۲

قانون احتمالات را دوست دارمهمیشه ممکن استاتفاق غیرمنتظره ای ...

یڪروز  با ملافه سفیدبه همه بازیگوشی هایمپایان می دم.#جسیکا #...
۰

یڪروز با ملافه سفیدبه همه بازیگوشی هایمپایان می دم.#جسیکا #...