گرسنگی (۷۹ تصویر)

🔶بالاخره با آمریکا مقایسه بکنیم یا نکنیم؟! 🤔😐#آمریکا #گرانی ...
۶

🔶بالاخره با آمریکا مقایسه بکنیم یا نکنیم؟! 🤔😐#آمریکا #گرانی ...

در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از نگران استطاعت مالی بودن ن...

در دنیا هیچ چیز ناراحت کننده‌تر از نگران استطاعت مالی بودن ن...

ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍیمان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ...ﭘﺮﺍﻧﺪﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ می‌ک...

ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺍیمان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ...ﭘﺮﺍﻧﺪﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺭﻭﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ می‌ک...

📚 افطار به‌خاطر مشقت در اثنای روز💠 سؤال: اگر شخصی به جهت شغل...
۳

📚 افطار به‌خاطر مشقت در اثنای روز💠 سؤال: اگر شخصی به جهت شغل...

📚 افطار روزه بر اثر تشنگی و گرسنگی💠 سؤال: اگر #روزه_‌دار (در...
۲

📚 افطار روزه بر اثر تشنگی و گرسنگی💠 سؤال: اگر #روزه_‌دار (در...

📚 افطار به‌خاطر مشقت در اثنای روز💠 سؤال: اگر شخصی به جهت شغل...
۶

📚 افطار به‌خاطر مشقت در اثنای روز💠 سؤال: اگر شخصی به جهت شغل...

.🔴🔹من کاپیتالیزم هستم !.🔹من #کاپیتالیزم هستم و دختران‌تان را...
۸

.🔴🔹من کاپیتالیزم هستم !.🔹من #کاپیتالیزم هستم و دختران‌تان را...

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...
۱۵

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...

:large_red_circle: همه #دروغ هایی که درباره #پهلوی به شما گف...

:large_blue_diamond: :triangular_flag_on_post: "تیم اندرسون"...
۱۱

:large_blue_diamond: :triangular_flag_on_post: "تیم اندرسون"...

گویا این روزها دم از ایرانی زدن تاوان دارد و وقتی مدافع وطنت...
۴

گویا این روزها دم از ایرانی زدن تاوان دارد و وقتی مدافع وطنت...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:japanese_symbol_for_beginner::japanese_symbol_for_beginner:...
۲

:japanese_symbol_for_beginner::japanese_symbol_for_beginner:...

رفیق یعنی آسایش...که نون سنگک خشخاشی بخره و بیاد شیفت... #گر...
۱

رفیق یعنی آسایش...که نون سنگک خشخاشی بخره و بیاد شیفت... #گر...

:heavy_check_mark: به مناسبت #هفته_بسیج ، جمعی از فرماندهان ...
۱

:heavy_check_mark: به مناسبت #هفته_بسیج ، جمعی از فرماندهان ...

#گرسنگی نصف شب بفرمایید قراره همشو تنها بخورم:face_with_tear...

#گرسنگی نصف شب بفرمایید قراره همشو تنها بخورم:face_with_tear...

digikala