گذشتیم (۱ تصویر)

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #کلام_شهیـد🥀🔷دیروز از هر چه بود #گذشتی...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #کلام_شهیـد🥀🔷دیروز از هر چه بود #گذشتی...