گذرزمان (۴ تصویر)

اینجاست که شاعر میفرمایند چی بودی چی شدی تو*_*🔥سریال:#توزیبا...
۱۴

اینجاست که شاعر میفرمایند چی بودی چی شدی تو*_*🔥سریال:#توزیبا...

تفاوت دل خوشیها در گذر زمان.... #گذرزمان #دهه_هفتاد #دهه_هشت...
۲

تفاوت دل خوشیها در گذر زمان.... #گذرزمان #دهه_هفتاد #دهه_هشت...

#چرخش دوران #گذرزمان

#چرخش دوران #گذرزمان

#گذرزمان - شادی در هر زمان وجود دارد
۴

#گذرزمان - شادی در هر زمان وجود دارد