گاهی (۲۳۷ تصویر)

لطفاً نظرتون رو کامنت کنید 💗💞#گاهی برای تنوع چیزایی مثل نقاش...

لطفاً نظرتون رو کامنت کنید 💗💞#گاهی برای تنوع چیزایی مثل نقاش...

تنهایی
۵

تنهایی

#گاهی حس میکنم #دختر بزرگی شدم،انقد بزرگ که حرفای بزرگونه بز...
۲

#گاهی حس میکنم #دختر بزرگی شدم،انقد بزرگ که حرفای بزرگونه بز...

#گاهی یک لیوان چایچند صفحه کتابو یک پنجره ی نیمه بازبرایِ خو...

#گاهی یک لیوان چایچند صفحه کتابو یک پنجره ی نیمه بازبرایِ خو...

#گاهی هم قشنگ حرف بزنید ، کمی قشنگ‌تر!بگویید: دلم برایت رفتب...
۱۷

#گاهی هم قشنگ حرف بزنید ، کمی قشنگ‌تر!بگویید: دلم برایت رفتب...

#واقعا پستم چه مشکلی داشته که پاک شده !! #گاهی عمرتلف می شود...

#واقعا پستم چه مشکلی داشته که پاک شده !! #گاهی عمرتلف می شود...

#گاهی وقتها به بالا نگاه میکنم!🙄لبخند😊میزنم و میگم:میدونم کا...

#گاهی وقتها به بالا نگاه میکنم!🙄لبخند😊میزنم و میگم:میدونم کا...

#گاهی هوس  میکنمشبیه #دوره گردها بساط کنم  #دلم را وسط بگذار...
۱

#گاهی هوس میکنمشبیه #دوره گردها بساط کنم #دلم را وسط بگذار...

#گاهی همه چیز را به حال خود رهاکن و راه خودت را برو...و در گ...

#گاهی همه چیز را به حال خود رهاکن و راه خودت را برو...و در گ...

#گاهی وقتا دلم میخواد مثل جودی ابوت باشم!پر انرژی ...😅با خند...

#گاهی وقتا دلم میخواد مثل جودی ابوت باشم!پر انرژی ...😅با خند...

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog....

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog....

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog....

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog....

#گاهی باید از دیگران فاصله بگیریاگر اهمیت دادند ارزشت را خوا...
۳۹

#گاهی باید از دیگران فاصله بگیریاگر اهمیت دادند ارزشت را خوا...

digikala