گات_سون (۴۵۰ تصویر)

#jb 💕💫😻#got7#جی_بی #گات_سون
۲۹

#jb 💕💫😻#got7#جی_بی #گات_سون

#jb 💫😻💕#got7#جی_بی #گات_سون
۵

#jb 💫😻💕#got7#جی_بی #گات_سون

من اهل ماه بودم..!🌙و تو اهل ستاره ها.:)✨#خاص #یائویی #بی‌تی‌...
۳

من اهل ماه بودم..!🌙و تو اهل ستاره ها.:)✨#خاص #یائویی #بی‌تی‌...

یه گروه که من دیوونه وار عاشقم یه گروه که واسه دیدنش جونم رو...

یه گروه که من دیوونه وار عاشقم یه گروه که واسه دیدنش جونم رو...

فدای خنده هات عشقم 💖💖بزرگ ترین ارزوم اینه که همیشه بخندی 💖💖💖...

فدای خنده هات عشقم 💖💖بزرگ ترین ارزوم اینه که همیشه بخندی 💖💖💖...

یه گروه که مثلش تو جهان نسیت، یه گروه که تکه تو جهان، این گر...

یه گروه که مثلش تو جهان نسیت، یه گروه که تکه تو جهان، این گر...

این بشر همه چیز و همه دنیای من عشق منه 💖💖💖😘😘زنذگی من 💖دار و ...

این بشر همه چیز و همه دنیای من عشق منه 💖💖💖😘😘زنذگی من 💖دار و ...

الهی..بابای مهربون اکسو..🍿💕🌸 #اکسو #جذاب #دی_او #چان #چانیول...

الهی..بابای مهربون اکسو..🍿💕🌸 #اکسو #جذاب #دی_او #چان #چانیول...

نگاهش🤤 #اکسو #جذاب #دی_او #چان #چانیولا #چانیولی #پارکچانیول...
۲

نگاهش🤤 #اکسو #جذاب #دی_او #چان #چانیولا #چانیولی #پارکچانیول...

الهی من فدای اون عکس تو آینت بشم زندگیمعاشقتم بینهایت زیاد ع...

الهی من فدای اون عکس تو آینت بشم زندگیمعاشقتم بینهایت زیاد ع...

زندگی من داره به چی نگاه میکنهعشق فقط خودت الهی من فدات بشم ...

زندگی من داره به چی نگاه میکنهعشق فقط خودت الهی من فدات بشم ...

وای الهی من فدای جذابم بشم زندگیمعاشقتم بینهایت زیاد عشقم جو...

وای الهی من فدای جذابم بشم زندگیمعاشقتم بینهایت زیاد عشقم جو...