گاتسون (۴۸۰ تصویر)

#jb 💕💫😻#got7 #جی_بی #گاتسون

#jb 💕💫😻#got7 #جی_بی #گاتسون

اینجا به BTS رای بدین 🔥(رای گیری اصلی)🔥 https://www.billboar...

اینجا به BTS رای بدین 🔥(رای گیری اصلی)🔥 https://www.billboar...

🔥نظرسنجی گرمی( به BTS رای بدین)🔥https://www.musicmundial.com...
۸

🔥نظرسنجی گرمی( به BTS رای بدین)🔥https://www.musicmundial.com...

پارک جین یونگ
۱

پارک جین یونگ

الهی..بابای مهربون اکسو..🍿💕🌸 #اکسو #جذاب #دی_او #چان #چانیول...

الهی..بابای مهربون اکسو..🍿💕🌸 #اکسو #جذاب #دی_او #چان #چانیول...

نگاهش🤤 #اکسو #جذاب #دی_او #چان #چانیولا #چانیولی #پارکچانیول...
۱

نگاهش🤤 #اکسو #جذاب #دی_او #چان #چانیولا #چانیولی #پارکچانیول...

#گاتسوندوستان طرف دارای گاتسون من خودم تموم آهنگاشونو دارم و...
۹

#گاتسوندوستان طرف دارای گاتسون من خودم تموم آهنگاشونو دارم و...

نکته اش کجاست ؟ :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_...
۱۷

نکته اش کجاست ؟ :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_...