کیک_خونگی (۷۰ تصویر)

#کیک_بادام_زمینی#کیک_خونگیمواد لازم: تخم مرغ ۳ عددشکر ۱/۵ لی...
۴

#کیک_بادام_زمینی#کیک_خونگیمواد لازم: تخم مرغ ۳ عددشکر ۱/۵ لی...

کیک مخملی

کیک مخملی

کیک خودم پز در قرنطینه😋  #قرنطینه #کیک_شکلاتی #خوشمزه #خوراک...
۱۲

کیک خودم پز در قرنطینه😋 #قرنطینه #کیک_شکلاتی #خوشمزه #خوراک...

کیک تولد تم فرشته  #کیک_خونگیکیک اسفنجی شکلاتی با فیلینگ خام...

کیک تولد تم فرشته #کیک_خونگیکیک اسفنجی شکلاتی با فیلینگ خام...

کیک تولد تم فرشته  #کیک_خونگیکیک اسفنجی شکلاتی با فیلینگ خام...

کیک تولد تم فرشته #کیک_خونگیکیک اسفنجی شکلاتی با فیلینگ خام...

#کیک_باقلوا  #کیک_شربتیمواد لازم :آرد  سفید  دو پیمانه  شکر ...

#کیک_باقلوا #کیک_شربتیمواد لازم :آرد  سفید  دو پیمانه شکر ...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...
۱

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

یک پارچ آب ویک لیوان شکر ودوتاچوب دارچین ویک قاشق چایخوری جو...

یک پارچ آب ویک لیوان شکر ودوتاچوب دارچین ویک قاشق چایخوری جو...

#بسکوییت خوشمزه !!

.................................

 #آشپ...
۱

#بسکوییت خوشمزه !! ................................. #آشپ...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...
۱

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#بسکوییت خوشمزه !!

.................................

 #آشپ...

#بسکوییت خوشمزه !! ................................. #آشپ...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#حلوای کاراملی

اردگندم 200گرم
شکر. 300گرم
روغن جامد 200گرم
...

#حلوای کاراملی اردگندم 200گرم شکر. 300گرم روغن جامد 200گرم ...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

#آشپزی #هنر_آشپزی #آشپز #خوراکی #دسر #کیک #کیک_خونگی #کیک_دو...

digikala